Ne všude se ale s jejich zánikem smířili a – ačkoliv je v tomto ohledu ještě práce na mnoho let – první vlaštovky jejich obnovy jsou zde. Zatím vede Mnichovo Hradiště. „Návrh na obnovení starých a případné vytvoření nových pěšin vzešel ze setkání s občany roku 2016, která měla zjistit, jaká zlepšení by zde lidé uvítali,“ předeslal starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Město je uzavřené z jedné strany Jizerou a z druhé dálnicí, a příležitostí k procházce ven do krajiny je tu tím pádem trochu méně. „Nové pěšiny nyní skýtají možnost k nenáročné procházce a výletu, který nabízí i skvělé výhledy. Navíc šlo o věc finančně relativně nenáročnou, nejobtížnější bylo především vyřešení složitých majetkových poměrů na pozemcích, jimiž pěšiny vedou,“ doplnil Ondřej Lochman.Od vytipování cest až po jejich zprůchodnění uběhlo více než 18 měsíců. „Velký dík za spolupráci patří osadním výborům v Podolí, Hoškovicích a Kruzích, Zemědělskému družstvu Březina, jakož i firmě Těžex, která cesty upravila,“ vyjmenoval starosta.

Podle starosty nyní nelze než vyzvat lidi k využívání pěšin. „Čeká je krásná procházka. Nádherná je zejména prastará lípa s nově osazenou sochou svatého Vojtěcha a výhledem na Drábské světničky,“ pozval starosta občany i návštěvníky města na procházku.

Tras, které se v současné době návštěvníkům nabízí, je několik. Jedna vede přes pole od zámku do Hoškovic, další od přestavlckého zemědělského družstva na Dneboh. V nabídce jsou i pěšiny z Podolí na východ a z Hořeních Kruhů na jih, které se stýkají u zmíněné lípy se sochou sv. Vojtěcha.

A další cesty by měly následovat. Město totiž chce v úpravě pěšin nadále pokračovat. „Rádi bychom ty současné následně osázeli alejemi, které v dnešní krajině tolik chybí, a zároveň pokračovali ve zřizování dalších,“ těší se Ondřej Lochman.

Není to ale jen Mnichovo Hradiště, kde se chtějí věnovat podobným způsobem rozvoji cestovního ruchu.

I blízký Bakov nad Jizerou má své plány, jak poskytnout nové příležitosti k výletu i relaxaci místním a zároveň přilákat turisty.

„V současnosti chystáme propagační projekt, který má Bakov a jeho okolí představit jako místo hodné návštěvy. A nezůstane jen u propagace, připravujeme napojení na páteřní cyklostezku Greenway Jizera, jež v současnosti vede mezi Malou Bělou a Debří. S Mnichovým Hradištěm spolupracujeme na svedení trasy u obce Veselá na levý břeh Jizery a dále do Bakova,“ představil prioritu turistického rozvoje Bakovska zdejší starosta Radim Šimáně.

Zároveň připomněl, že nespornou dominantou Bakovska je zřícenina Zvířetic, jejíž stav se ovšem horší. „Současně ale probíhá projekt Zvířetice Vision, který si za cíl vytkl zachování této památky,“ zdůraznil Šimáně s tím, že v rámci tohoto projektu vznikla nová cesta na zříceninu, přibyly prohlídkové okruhy, byly osazeny další informační tabule. „Zvířetice nyní nabízí oproti dřívějšku mnoho novinek, které snad ještě zvýší zájem o tuto památku.“ dodal starosta.