V Mnichově Hradišti bude letos město investovat do dvou velkých akcí. Tou úplně největší, kvůli které musela dokonce vzniknout podzemní chodba pod městem, má jednoduché, ale významné jméno, kanalizace. Stojí nehorázné milióny, ale její výstavba byla nevyhnutelná. Na dotazy Boleslavskému deníku odpovídal starosta Mnichova Hradiště Arnošt Vajzr.

Co bylo impulsem k tomu aby se začala budovat chybějící kanalizace?

Prvotní záměr vybudovat kanalizaci se zrodil z toho, že naše místní část Veselá, nemá kanalizaci. Za poslední desetiletí se příliš na kanalizaci nemyslelo a jsou zkrátka místa, kde kanalizace nebyla. Od místního závodu, zvaného jednička, se budovalo důlní dílo. Pod částí Hradiště tedy jeli dva důlní štíty proti sobě a vytvořily nosný přivaděč z koncového bodu Hradiště do čistírny odpadních vod a do něj se postupně budou přepojovat všechny sítě kanalizační řady, které v Hradišti jsou. O to se bude ale už starat Vak Mladá Boleslav.

Jak to bylo s podzámčím?

Ono to vlastně začalo odkanalizováním podzámčí, které nemělo kanalizaci. Tam šly vody do Jizery, nebudeme nic zastírat. Takže se vytvořila kanalizace od kostela sv. Jakuba a docela zajímavou stavbou dole u Jizery je tlaková štola, která z té skály vytlačuje splaškovou vodu nahoru směrem na Kamenec a dále teče řadem do čistírny odpadních vod.

Můžeme říci, že budoucí kanalizace je nadčasová?

Není to rozhodně akce, která by řešila současný stav, ale je to akce, která řeší odkanalizování na desítky let dopředu. Není tedy v budoucnu problém připojovat další plochy, další rodinné a panelové domy.

Co současná kanalizace znamená pro občany a jejich peněženky?

Občany to bude stát pouze přípojky na vlastním pozemku. Pro ně je to myslím úleva, že nemusí vyvážet žumpy, to už dneska také stojí nemalé peníze. Zmizí samozřejmě úniky odpadních vod do vodotečí.

Mohou vůbec obyvatelé oblastí ,kde se kanalizace buduje, říci, že ji nechtějí?

Mohou, ale zákon, který byl novelizovaný o vodách, jasně ukládá, že stavebník je povinen v místě, kde kanalizace je, se napojit. U nových staveb je to jednoznačné, ten kdo žumpu má, tam by teoreticky mohl mít majitel nemovitosti zájem na tom, aby se připojit nemusel, ale tím, že se bude spolu s kanalizací provádět i úprava povrchů chodníků a okolí, by potom také majitel takové nemovitosti mohl mít problém. Nemusel by totiž dostat povolení k připojení. Prostě by zaspal a pak na to doplatil. Musím ale říct, že s tímto problém zatím nemáme.

Jak je to časově náročná akce?

Zahajovalo se v roce 2011, končit se mělo v roce 2013. Firma ale jede výborně a vypadá to, že budeme končit už na konci letošního roku.

Ne vždy se vše povede hned. Nastala nějaká krize?

Jediný krizový moment byl ten, že se při ražbě štoly narazilo na skálu a muselo se odstřelovat. Došlo ke zdržení, ale pracovníci firmy nasadili ještě vyšší tempo a v podstatě předhonily termíny do plusu. Když mi jednu sobotu volali, že se razící štíty potkaly výškově i směrově, tak to bylo velmi dobré.