Lesoparkem prochází také naučná stezka, kterou nyní město finalizuje. Ta obsahuje informační naučné panely a nově svou první sochu. V tomto případě jde, jak jinak, o mnicha. Jejím autorem je Tomáš Bosambo Dostál.

Je první ze čtyř. Ty budou mít za úkol oživit spodní cestu podél Nedbalky. U každé z nich pak bude kód, prostřednictvím něhož bude možné objevit příběh, který se k soše váže. K tomu postačí chytrý telefon. Informace pak budou také k dispozici na webu města či v informačním letáčku.