Občas se však ozývají hlasy, že se vše nestačí stihnout v termínu. Přitom mají práce skončit na přelomu října a listopadu.

„Rozhodně současný stav neodpovídá prvnímu harmonogramu, který byl nastolen v březnu. Nicméně lze říci, že je plán operativně upravován tak, že původní termín by dodržen měl být,“ míní starosta města Jaroslav Myška. A zástupci dodavatele tvrdí, že termín dodrží.

K určitému skluzu došlo zejména kvůli dvěma komplikacím, které nikdo neočekával. Především na náměstí poblíž hotelu U Hroznu se propadla vozovka a v místě se objevily sklepy. Následně museli „úřadovat“ archeologové, práce se tak zdržely zhruba o tři týdny. „V místě byla nalezena zuhelnatělá vrstva podloží, hřebíky, kosterní pozůstatky a výplň, která se dává do roubených staveb. Lze tedy předpokládat, že v tomto místě stála v 17. století dřevěná stavba,“ uvedl Myška. Nyní je prostor již zabetonován, zaasfaltován. „Místo se stává průjezdným a práce pokračují,“ upřesnil starosta.

Dalším místem, kde vznikly komplikace, je mostek poblíž restaurace U Antošů.

„Do okamžiku, než se odkryl povrch stávající komunikace vedoucí nad potokem, nikdo netušil, v jakém stavu mostek je. Ukázalo se, že jeho technický stav nevyhovuje potřebné únosnosti vozovky,“ podotkl starosta.

Silnice od hotelu U Hroznu po křižovatku Palackého ulice se Sokolovskou ulicí pod kostelem sv. Jakuba dostala další vrstvu a už čeká jen na vrchní konečnou čtyřcentimetrovou úpravu. „V současné době je průjezd umožněn,“ uvedl včera v poledne starosta Myška.

Pracuje se ale na mnoha místech zhruba dvoukilometrového úseku najednou. Dokončena je však již Budovcova ulice, a to včetně položení konečného povrchu. Ulici Na Bělidlech čeká už jen závěrečná vrstva.

Rekonstrukce silnic platí ze svého rozpočtu Středočeský kraj, práce na chodnících s přilehlé parkovací plochy jsou však na bedrech hradišťské radnice.