V tomto speciálním programu lze žádat o příspěvek do 100 tisíc. Ovšem žadatel na výsledném procesu musí participovat a to nejméně 50 procenty z ceny opravy. Posílat žádosti mohou Hradišťané do 28. února.

Podle Lenky Zikmundové z hradišťského Odboru výstavby a životního prostředí, kam se posílají přihlášky do programu, každoročně zájem lidí o dotaci převyšuje to, co město může z rozpočtu vyčlenit. „Žádosti se podávají u nás na odboru do konce února. Celkově bývá vyčleněno kolem 300 až 400 tisíc,“ popsala Zikmundová.

A kdo má větší šanci, že na peníze dosáhne? „Větší šanci má ten, jehož objekt má větší historickou hodnotu a zároveň je významný pro nějakou důležitou lokalitu památkové zóny,“ dodala odbornice. Následné opravy by potom měly odpovídat danému prostředí, být v souladu s historickými technikami a postupy.