Akci organizoval Aleš Rychlý z městského úřadu, díky podle vedení města patří také Vojtěchu Spolkovi za poskytnutí barvy na mola. K akci se připojil také Klub českých turistů. Odměnou všem byly po práci opečené špekáčky.