„Loňský rok byl úspěšný proto, že se podařilo dosáhnout dobrých hospodářských výsledků, ale stejně tak i velkých výkonů ve zdravotní péči, tj.

ambulantních i hospitalizovaných pacientů,“ řekl ředitel Ladislav Řípa. V porovnání s republikovými výsledky je navíc i procento pooperačních komplikací v Klaudiánově nemocnici nízké.