Beran

Začátkem roku, v lednu a v únoru a také začátkem jara a léta 2016 mohou Berani očekávat aktivitu v oblasti sexu a sexuality. V této době jim přijde do života zpět osoba z minulosti. Dlouhodobé téma pod vlivem Černé Luny jsou peníze a majetek. Zde se veškeré finanční záležitosti budou táhnout, vracet zpět k dořešení. Březen může přinést problémy se zdravím, nebo s psychikou. Pro Berany je březen měsíc, kdy by si měli dát pozor na svou osobu.

Začátkem dubna 2016 planety přinesou ohromnou energii do nových začátků. Berani mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit. V první polovině roku 2016 si budou ujasňovat svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít. Kvalita partnerství pro ně bude důležité téma k přemýšlení díky Černé Luně. Kdo hledá nového partnera, dostane možnost v druhé polovině roku, kdy se přesune Jupiter do Váhy a bude zde působit rok. V průběhu tohoto období budou přicházet do pracovních aktivit noví lidé. Spolupracovníci, kolegové a také noví partneři. V polovině září je nutné ukončit a uzavřít vztahové záležitosti, které nemají budoucnost. Tématem roku 2016 jsou peníze a majetek ve společném držení osob nebo institucí, jako je banka. Od léta 2016 mohou Beran očekávat posun a přínos v tématu vztahů. Veškerá energie, která byla vynakládána na vztahy, dohody, smlouvy, přinese své ovoce. Přichází rozmach jak ve vztazích pracovních, partnerských tak rodinných. Rok 2016 a 2017 budou mít vliv na proměnu Beranů. Saturn ovlivní jejich duchovní, politický i filosofický náhled. Budou si ujasňovat postoje a myšlenky. Přísný Saturn bude působit na dodržování daných domluv, pravidel a řádu. Pokud nebude všechno dle ujednání, zapůsobí Saturn a nastane nepříjemný problém. Úřady a úřední záležitosti se budou muset vyřizovat s asertivitou. Chovat se diplomaticky. Saturn bude bořit hranice v souvislosti se vzděláním, cizinou, zahraničím. Cestování, studium, výuka. V těchto tématech se otevírají možnosti životní transformace. Duchovno a ezoterika vstoupí všem Beranům do života.

Býk

Rok 2016 začnou Býci řešit aktivně vztahy, smlouvy, dohody a ujednání. Vztahy jak pracovní, tak partnerské. Leden, únor a také začátek jara a léta 2016 bude Býky zaměstnávat vše související se vztahy. Někdo se jim bude vracet do života. Bývalý partner, pracovní závazky. Co nevyřeší v zimních měsících, vrátí se opět v průběhu jara a léta. Duben může přinést problémy se zdravím, nebo s psychikou. Pro Býky je duben měsíc, kdy by si měli dát pozor na svou osobu. Začátkem května nastartují novou životní cestu. Rozvinou nový projekt. První polovina roku se bude točit kolem peněz a majetku. Rok 2016 a 2017 prověří, jak jsou na tom Býci s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou přetřásat v základech. Pod vlivem planet se otevře téma smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. Sdílený majetek s další osobou či institucí bude třeba dát do pořádku, jelikož zde přijdou změny. Černá Luna dlouhodobě, až do konce května, působí v oblasti zdraví. Tlačí na Býky, aby se věnovali svému zdraví, nebo se postarali o osobu blízkou. Od jara 2016 budou Býci řešit vztahy, musí si ujasnit svůj postoj v partnerských vztazích. S kým chtějí žít. Kvalita partnerství pro ně bude důležité téma k přemýšlení díky Černé Luně až do února 2017. Jupiter v první polovině roku 2016 přeje kreativitě, tvorbě a dětem. Býkům se bude dařit počít dítě, vytvořit projekt nebo velké dílo. V druhé polovině roku jim do života vstoupí pracovní nebo životní partner. V této době přichází rozmach, štěstí a zisk ve službách, ve spolupráci s firmou či partnerem, přichází posun a rozmach událostí v zaměstnání, lepší vztahy s lidmi kolem sebe. Pokud měli Býci nějakou zdravotní potíž, bude docházet ke zlepšení. V polovině listopadu 2016 dořeší veškeré vztahové záležitosti.

Blíženci

Blíženci hned začátkem roku budou dohánět to, co slíbili, že udělají. Co nestihnou, dostihne je na jaře a začátkem léta. Do jara 2016 by si měli ujasnit a dořešit oblast vztahů partnerských a pracovních. Černá Luna nepřála kreativitě, tvorbě a všemu, co souvisí s dětmi. Od konce května 2016 si musí Blíženci hlídat a dát do pořádku své zdraví. Černá Luna bude řádit a nenechá nic náhodě. Zdraví, nemoc, péče o druhé bude provázet Blížence až do února 2017. Květen může přinést problémy se zdravím, nebo s psychikou. Pro Blížence je květen měsíc, kdy by si měli dát pozor na svou osobu. Začátkem června započne jejich nová životní cesta. Zde je vhodné začít nový projekt. Léto opět otevře oblast vztahů, smluv a dohod. Jupiter v první polovině roku působí na posun a rozmach v bydlení a zázemí. Blížencům se rozroste rodina. V druhé polovině roku mohou očekávat rozmach a posun právě v tématu vztahů. Kdo hledá partnera najde. Pokud chtějí Blíženci založit rodinu, Jupiter jim bude přát. Stejně jako tvorbě a novým nápadům.

Přísný Saturn i nadále v roce 2016 a 2017 působí na změny týkající se prostředí a životního stylu. Blíženci změnili okolí a nyní budou měnit i osoby kolem sebe. Partneři, nové dohody a pracovní aktivity, zde je nutné udělat si pořádek. Koncem roku 2016 budou opět rekapitulovat v oblasti vztahů. Ukončit, dořešit nebo nastavit nová pravidla v partnerských a pracovních dohodách, popřípadě ukončit partnerství, které nefunguje.

Rak

Raci prožijí velmi emotivní Vánoce a do Nového roku 2016 vstoupí řešením vztahů a dohod. Raci mají Černou Lunu v tématu domov, zázemía rodina. Do konce května 2016 bude docházet k situacím, kdy si budete muset udělat jasno v souvislosti s bydlením, domovem a zázemím. Jako by s nimi šili ''všichni čerti'', jelikož Černá Luna poňouká a aktivuje myšlenky na změnu zázemí nebo domova. Měli by si uvědomit, zda je nepálí ''dobré bydlo'', kdy jsou spokojení, ale zároveň tlačeni a naváděni Černou Lunou'' ke změně. Změna se nemusí vyplatit a jistě si pak ponesou důsledky za své rozhodnutí. Vliv černé Luny nutí k oddělení od rodiny nebo domova. Symbolizuje zde vyhnání z ráje, pocit ''černé ovce domova nebo rodiny''. Mohu přijímat roli obětního beránka. Přichází problém s nalezením vhodného místa pro život. Na druhou stranu může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život. Konec května ukáže, zda se Raci přestěhují a změní své zázemí, či nikoli. Od června 2016 by si měli ujasnit a dořešit oblast vztahů partnerských a pracovních. Černá Luna nepřeje kreativitě, tvorbě a všemu, co souvisí s dětmi či plodností. Raci budou mít touhu hřešit, ovšem pod Černou Lunou je vhodné si vše pečlivě promyslet. V únoru 2017 uvidí, jak zvládli partnerské a pracovní problémy a strasti. Jupiter v první polovině roku 2016 přeje veškeré komunikaci, mluvenému a psanému slovu, cestám, vyřizování na úřadech a úředním záležitostem. Učení a vzdělávání přinese Rakům životní posun. Začátkem července rozjedou nové projekty. Vstoupí na novou životní cestu. Vliv Jupitera přinese rozmach v oblasti domova a zázemí. Rodina Raků se rozroste. Dlouhodobě Saturn v roce 2016 a 2017 přináší téma zdraví a služba či pomoc druhým.

Lev

Lvi měli do konce ledna 2016 dořešit vztahové záležitosti. Ukončit a uzavřít pracovní a partnerské dohody. Leden bude působit neblaze na zdraví a psychiku Lvů. V tuto dobu, zejména před úplňkem, je nutné být opatrní na svou osobu.
Černá Luna do konce května působí v tématu komunikace, úřadů, vzdělávání, dopravních prostředků a sourozeneckých vztahů. Zde se může Černá Luna projevit jako škůdce, brzda, a vytvářet problémové situace. Od června 2016 začne tlačit na vyřešení bydlení. Černá Luna zde bude ovlivňovat pocity, touhy po změně zázemí nebo domova. Symbolizuje „vyhnání z ráje", pocit „černé ovce domova nebo rodiny". Mohu přijímat roli obětního beránka. Přichází problém s nalezením vhodného místa pro život. Nebo naopak může dopomoci k nalezení nového vhodnějšího místa, nových základů pro život. Konec května ukáže, zda se Lvi přestěhují a změní své zázemí. Jupiter, planeta rozmachu, působí v první polovině roku v oblasti peněz. Zde mohou Lvi očekávat situace vedoucí k rozmachu financí a majetku. V srpnu rozjedou nové projekty, otevře se jim nové životní nasměrování. Jupiter je podpoří v oblasti komunikace, mluveného a psaného slova. Bude se jim dařit v oblasti vzdělávání, učení a všech úředních záležitostech.

Panna

Panny začátkem roku budou muset dořešit veškeré vztahové situace. Do konce února by si měly vyjasnit, s kým chtějí pracovat, koho chtějí mít po svém boku. Nastavit nová pravidla. Nevyhovující vztahy ukončit a naopak navázat nové dohody a smluvní vztahy. Černá Luna do konce května působí v oblasti financí a majetku. Zde Panny řeší karmické situace s penězi. Kdo má platit, platí a kdo dostat, dostane. Zde se narovnávají osudové situace, vyrovnávají se karmické dluhy. Od jara se Černá Luna přesune do Štíra a pro Panny začne období, kdy mohou vznikat problémová období pro vyřizování na úřadech, těžkosti v oblasti učení, zátěž spojená s cestami a dopravním prostředkem. Také mohou očekávat nepříjemnosti se sourozencem. Rok 2016 a 2017 chce, aby si Panny udělaly jasno s bydlením, v rodině a našli si své pevné zázemí a usadily se jak pracovně, tak ve svém životě. Září 2016 přináší nové projekty, novou životní cestu, během které se Panny konečně posunou kupředu. Jupiter v první polovině 2016 přinesl velké změny, mající v budoucnu posunout Panny kupředu. Díky Jupiteru zažijí neskutečný boom, jako v roce 2004/2005. V druhé polovině roku začne Jupiter aktivovat majetek a peníze, které se jim postupně rozrostou. Pannám se bude dařit. Nejprve je nutné vše nefunkční ukončit, aby mohly přijít nové situace a tím se změnila situace k lepšímu. Kdo nic nemění, nemůže očekávat velké změny, proto je vhodné poslouchat vliv planet a nenechat si ujít vliv Jupitera, planety štěstí a rozmachu.

Váhy

Váhy jsou do konce května 2016 pod vlivem Černé Luny, která aktivuje minulé životy. Začnou na svůj život a na své okolí pohlížet jinak, nově, z jiného úhlu pohledu. Po dobu Černé Luny ve vlastním znamení mohou nabít dojmu, že se jim nedaří, že je všechno a všichni proti nim. Nepříjemné pocity, že nejdou kupředu, jsou oprávněné. Pro Váhy ještě není ten správný čas, ještě nejsou připraveny všechny situace, a proto musí počkat do konce května, kdy konečně Černá Luna opustí znamení Vah a přesune se do Štíra. Od června 2016 začne působit v oblasti financí a majetku. Zde Váhy budou řešit karmické situace s penězi. Zde se narovnávají osudové situace, vyrovnávají se karmické dluhy, každý podle svých zásluh. Někdo zaplatí a jiní dostanou. Do konce dubna 2016 si musí vyřešit vztahy a vztahové situace v pracovní i partnerské oblasti. Březen může působit nepříjemně na psychiku a zdraví. Důležité je si hlídat svou osobu, zejména několik dní před úplňkem. První polovina roku tlačí Váhy, aby ukončily některé životní situace. Vše, co uzavřou a změní, je do budoucna pro dobro a pozitivní změnu. Druhá polovina roku přinese životní posun a změny, které Váhy posunou ve všech životních oblastech. Váhy si v roce 2016 a 2017 musí dát do pořádku veškeré úřední záležitosti. Situace v souvislosti se vzděláním a učením. Dlouhodobé sourozenecké problémy. Od října 2016 započnou nové projekty. Dostanou možnost jít po nové životní cestě.

Štír

Štíři se od Nového roku nezastaví, Mars, planeta aktivity ve Štíru bude celý leden a únor a také celé jaro 2016, kdy Mars bude couvat zpět do Štíra při retrográdní fázi. Co nestihnou vyřešit v zimě, vrátí se jim v červnu a červenci k dořešení.

Štíři prochází velkou vnitřní proměnou. Díky Černé Luně projdou velkou zkouškou, během které jim někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří je zklamou, budou muset odejít. Odtajní se tajemství, která měla zůstat utajena. Štíři mohou očekávat nepříjemnosti od skrytých nepřátel. Do konce května mohou očekávat ránu pod pás od někoho, od koho by tuto situaci nečekali. Na jaře se Černá Luna přesune do znamení Štíra a bude Štírům dělat nepříjemnosti. Po dobu Černé Luny ve vlastním znamení mohou nabít dojmu, že se jim nedaří, že je všechno a všichni proti nim. Nepříjemné pocity, že nejdou kupředu, bude Černá Luna vyvolávat až do února 2017, kdy se přesune do Střelce. Jaro 2016 přinese ukončení a uzavření vztahových záležitostí, ve kterých je potřeba dořešit nebo uzavřít pracovní a partnerské vztahy. Květen může vyvolávat zdravotní nebo psychické problémy. Zejména několik dní před úplňkem. Dlouhodobě rok 2016 a 2017 tlačí do uspořádání finančních a majetkových záležitostí. Saturn bude přinášet životní zkoušky v tématu peněz, chyby nebude odpouštět. Štíři se v minulých letech měli poučit a pochopit. Jupiter v první polovině roku přeje v oblasti vztahů. Někdo zajímavý jim vstoupí do života, důležitá osoby, která je posune a bude hrát velkou roli v budoucnosti. Dostanou se do společnosti, do které chtějí patřit. Druhá polovina roku, pod vlivem Jupitera, bude ukončovat některé životní situace. Vše, co uzavřou a změní, je do budoucna pro dobro a pozitivní změnu. Konec října 2016 přinese nový směr. Štíři zahájí novou životní kapitolu. Mohou začít s novými nápady a projekty.

Střelec

Střelci budou mít v roce 2016 napilno. Mars, planeta aktivity bude ve Střelci celý březen, duben a květen a také celé léto 2016, kdy Mars bude couvat zpět do Střelce při retrográdní fázi. Co nestihnou vyřešit na jaře, vrátí se jim v srpnu a září 2016 k dořešení.
Díky vlivu Saturnu nastal generální úklid života Střelců. Rok 2016 a 2017 přinese životní transformaci. Práce, bydlení a vztahy projdou velkou a zásadní proměnou, jako tomu bylo před 29 lety. Černá Luna do konce května působí v oblasti přátel, známých a společenství. Střelci si musí uvědomit, s kým se chtějí přátelit, koho chtějí mít vedle sebe a v jakém společenství chtějí pobývat. Černá Luna nastaví zrcadlo pravdy, díky kterému Střelci pocítí možnou zradu od osob blízkých. Projdou velkou zkouškou, během níž jim někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří je zklamou, budou muset odejít, aby uvolnili místo novým, důležitým lidem, kteří ovlivní jejich budoucnost. Od jara 2016 se může odtajnit tajemství, která měla zůstat utajena. Střelci mohou očekávat nepříjemnosti od skrytých nepřátel, očekávat neočekávané od blízké osoby, proto je třeba si všímat lidí kolem sebe. Budou vylézat na povrch důležité osudové karmické informace. Mohou se o sobě dozvědět něco nepravdivého, nebo mohou sami šířit pomluvy a lži. Zde je dobré žít podle pravidel, na pomluvy nereagovat. Nenechat se vnášet do samoty a izolace od ostatních. Jupiter první polovinu roku působí v pracovní a karierní oblasti. Zde se bude Střelcům dařit. Druhá polovina roku přeje posunu v partnerské rovině. Někdo důležitý přijde do jejich života. Střelci se dostanou do společnosti, do které chtějí patřit. Druhá polovina června bude ukončovat a uzavírat partnerské a pracovní vztahy. Do úplňku by měli mít jasno ve vztahové záležitosti. Červen může přinést Střelcům zdravotní nebo psychické problémy, zejména několik dní před úplňkem. Po úplňku se vše srovná a život bude zase o něco veselejší. Střelcům se bude dařit. Rok 2016 je dobrý rokem, netřeba litovat změn, jelikož jsou jen ku prospěchu.

Kozoroh

V lednu 2016 započnou Kozorozi svou novou životní cestu. Novoluní jim přinese nové nasměrování, mohou začít nové projekty. Černá Luna se pohybuje kariérou a pracovní aktivitou až do konce května 2016. Do té doby se musí vypořádat s pracovní tématikou. Najít si vhodné pracovní uplatnění, uvědomit si, co chci dělat. Černá Luna vytváří situace, kdy si Kozorozi uvědomí, kam směřovat v práci a v životě. Černá Luna od jara začne dělat pořádek v oblasti přátel, známých a společenství, kdy si musí Kozorozi uvědomit, s kým se chtějí přátelit, koho chtějí mít vedle sebe a v jakém společenství chtějí pobývat. Černá Luna do února 2017 nastaví své zrcadlo pravdy, kdy pocítí možnou zradu od osob blízkých. Projdou velkou zkouškou, kdy jim někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří je zklamou, budou muset odejít, aby uvolnili místo novým, důležitým lidem, kteří ovlivní jejich budoucnost. V červenci jej úplněk dotlačí k vyřešení vztahových pracovních a partnerských záležitostí. Nastolí nové pravidla, smluv a dohod. Jupiter v první polovině 2016 bude přát všemu v souvislosti se vzděláním a učením, vyřizování na úřadu a veškerým úředním záležitostem. Rozmach mohou očekávat ve spojení s cizinou a zahraničím. Druhá polovina roku přinese, díky pozitivnímu vlivu Jupitera, obrovský posun v pracovní oblasti. Černá Luna již nebude brzdit rozmachu a Kozorozi mohou směle vykročit ke svému úspěchu v pracovních aktivitách. Říjen a listopad 2016 bude probouzet aktivitu Kozorohů, díky planetě Mars, která přináší situace, kdy jsme v jednom kole. Rok 2016 a 2017 je obdobím, kdy se postupně bude rušit Kozorohům nefungující oblast nebo aktivita. Budou přemýšlet, co se svým životem dál, kam směřovat a kam se ubírat.. Je dobré neplánovat dlouhodobé projekty, jelikož se příliš nesplní jejich očekávání.. Přichází probuzení karmy, životního poslání a práce z minulých životů. Probíhá příprava na obrovské životní změny, jako v roce 1990 a 1991.

Vodnář

Začátkem února 2016se mohou Vodnáři těšit na novoluní, které přináší nové nasměrování. Zde mohou začít nové projekty, vstoupit na novou životní cestu. Černá Luna do konce května nepříjemně působí v tématu úřady a soudní záležitosti. Zde se narovnává a opravuje karmický dluh spojený s Vodnářem. Nevědomost a neznalost mohou zapříčinit problémové situace. Od jara 2016 se Černá Luna pohybuje kariérou a pracovní aktivitou až do února 2017. Do té doby se musí vypořádat s pracovní tématikou. Najít si vhodné pracovní uplatnění, uvědomit si, co chci dělat. Černá Luna vytváří situace, kdy si Vodnáři plně uvědomí, kam směřovat v práci a v životě. Budou hledat pracovní oblast, a zjišťovat kde by byly spokojeni a kde se jim nelíbí. Černá Luna umí znepříjemnit život. Do poloviny srpna by si měli Vodnáři vyřešit vztahové záležitosti pracovní a partnerské. Do úplňku se jim může zhoršit zdravotní a psychický stav. Zejména pár dní před úplňkem je kritickým, takže je potřeba dbát více na svou osobu a neriskovat. Po úplňku již bude lépe, přichází nové nastavení pravidel, dohody a vztahy jsou vyřešeny. Jupiter v první polovině roku přál rozmachu v oblasti financí a majetku ve společném vlastnictví. V druhé polovině roku přinese velký boom do oblasti vzdělávání a učení Vodnářů. Také bude nápomocen úředním a soudním záležitostem. Pod vlivem Saturna v roce 2016 a 2017 budou Vodnáři si dělat pořádek v hledání aktivních skupin, tým, do kterého se budete zařazovat, společenství. V průběhu tohoto období přichází změna kariéry. Začínáte se věnovat jiné činnosti. Musíte se spoléhat sami na sebe. Přijde období zkoušek, rozeznávat lidi kolem sebe. Je nutné si udělat pořádek ve vztazích a přátelích. Oddělit zrno od plev. Tento vliv bude působit na změnu lidí, staří odchází a noví lidé přichází do života této osoby a s nimi i nové životní téma.

Ryby

Ryby začátkem března 2016, pod vlivem novoluní, naleznou novou životní cestu. Mohou začít nové projekty a novou pracovní činnost. Ve všech aktivitách budou mít zelenou. Černá Luna do konce května vytvářela problémy s financemi a majetkem ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Od jara 2016 se Černá Luna přesune do Štíra, tím bude na Ryby nepříjemně působit v tématu úřady a soudní záležitosti. Zde se narovnávají a opravují karmické dluhy. Nevědomost a neznalost mohou zapříčinit problémové situace, na které je třeba si dát pozor. První polovina roku přála vztahovým záležitostem. Ryby potkali osobu, která jim může změnit život. Mohou očekávat rozmach a posun v pracovním a nebo životním partnerství, vše dohodách a smlouvám. Čeká na ně výhodné pracovní nebo obchodní dohody. Druhá polovina roku přeje financím. Zde Ryby mohou díky příznivému vlivu Jupitera rozmnožit majetek, který mají ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Jupiter jim do roka přinese zvýšení majetku. Saturn v roce 2016 a 2017 bude na Ryby působit, tak, aby byl utvořen pořádek v práci a pracovních aktivitách. Dostane se jim uznání ve své práci, také dosáhnou určitého postavení ve společnosti. Ryby si udělají pořádek ve své kariéře. Nyní nastává vrcholný okamžik, kdy budou moci zjistit, co si svět o nich myslí a jaké hodnoty reprezentují. Naučí se přizpůsobovat činnosti ostatních, přidávat do společného úsilí něco svého a naopak pro sebe z toho něco nového získávat. Nyní pochopí hodnotu svých činů ve veřejné nebo profesní sféře.

DANIELA HANNAH
intuitivní astroložka,
webové stránky: www.astrokarty.cz
email: astrokarty@gmail.cm
TEL. 736 20 15 87