Vzpomínkový večer s promítáním dobových fotografií obce uspořádal o víkendu pro současné i bývalé „Horečáky“ místní obecní úřad. Akce nesla název „Horky v proměnách času“. V hospodě U Máchala se tak o sobotním večeru sešla asi stovka lidí, aby společně zhlédli staré fotografie dokumentující život v obci a zavzpomínali na staré časy.

V tříhodinovém programu bylo k vidění na 230 fotografií, pohlednic a perokreseb. Jejich promítání slovně doprovázel ing. Miloš Repáň. „Většina fotografií pocházela z let 1890-1970, nejstarším obrazovým materiálem byla naskenovaná perokresba z kroniky fary z roku 1833, upřesnil Repáň.

S přípravou mu pomáhali také Eva Šedivá a Karel Táborský. „Dozvěděli jsme se opravdu zajímavé věci z kroniky, z vyprávění našich předků i z let nedávných. Zasmáli jsme se i nad fotkami ze školních let,“ kvitovala program rodačka z Horek nad Jizerou Eva Vernerová, podle které by si organizátoři akce za její přípravu zasloužili jedničku s hvězdičkou.

Jan Skála