V těchto dnech a v této atmosféře se v prostorách Státního okresního archivu na Mladoboleslavském hradě schází myslivci, aby výstavou trofejí zhodnotili uplynulou sezonu.

„Legislativa akce tohoto druhu podporuje. Dvacetičlenná komise především zhodnotí, zda byla všechna zvířata ulovena správně a nebyla třeba sražena autem nebo roztrhána honicími psy. Zároveň vybere několik nejlepších trofejí, které budou oceněny a umístěny na čestné místo," vysvětlil smysl připravované výstavy Rudolf Jíra, předseda myslivecké komise.

Během včerejšího dne se dveře výstavní síně netrhly. Myslivci z celého okolí sem v bednách přiváželi jednu sbírku paroží za druhou a bedlivě dohlíželi na to, zda jsou počty jejich úlovků správně zaznamenány do katalogu.

„Cena každé trofeje je do určité míry nevyčíslitelná. Vždy je s ní spojen konkrétní zážitek. Proto jsme rádi, že můžeme vystavovat v těchto prostorách, které jsou sice menší, než bychom potřebovali, ale jsou dobře zabezpečené," pokračuje Jíra.

Zatímco v průběhu dnešního dne bude výstava veřejnosti uzavřena, protože zde bude probíhat odborné hodnocení trofejí spojené s vášnivými debatami, ve středu a ve čtvrtek v 9 hodin otevře své brány veřejnosti.

Už nyní mezi organizátory kolují tipy na nejpůsobivější kusy, které automaticky přitahují pozornost, i když zatím pouze leží v rohu místnosti. Podívaná na ně je skutečně majestátní.

A na co se tedy mohou návštěvníci těšit? Srnčích trofejí se na výstavě sejde kolem šesti nebo sedmi set, k vidění bude zhruba padesátka dančích paroží a nebude chybět ani desítka majestátních jeleních či mufloních chloub.

Podmínka pro vystavení trofeje je prostá. Dané zvíře muselo být uloveno na Mladoboleslavsku nebo Mnichovohradišťsku v průběhu loňského roku.

Teoreticky by se výstavy mohlo zúčastnit všech 800 myslivců organizovaných v Českomoravské myslivecké jednotě. Zdaleka všichni však neměli vloni takové štěstí.

Během návštěvních hodin pro veřejnost bude v prostorách výstavy vždy k dispozici některý z členů místní organizace Českomoravské myslivecké jednoty, který bude připraven zodpovědět případné dotazy nebo třeba osvětlit neznalým význam myslivosti.

„Snažíme se nahradit velké šelmy, které v současné krajině chybí. Na rysy, vlky nebo medvědy, kteří by přirozeně regulovali počty některých druhů zvířat, v Čechách nenarazíte. Proto jdeme přírodě naproti a uměle vytváříme rovnováhu," vysvětluje důležitost práce myslivecké jednoty Jíra.

Jedním dechem však konstatuje, že řady myslivců stárnou. Generační obměna, jež zaznamenávají například včelaři, kteří v archivu vystavovali před několika měsíci, se v případě myslivců zatím nekoná.

Druhým zásadním problémem české myslivosti je stále problematičtější pronajímání honiteb.

Na tato a řadu dalších témat můžete zavést rozhovor s některým z odborníků, pokud navštívíte Chovatelskou přehlídku trofejí, která je pro veřejnost přístupná 24. a 25. dubna od 9 do 16 hodin.