Minulé sobotní odpoledne například překvapil hlídku opilý bezdomovec na kruhovém objezdu v Pražské ulici, na nějž policisty upozornila všímavá občanka. Příchozí policisté na místě zjistili, že muž se s nasazením vlastního zdraví pokouší za plného provozu uklízet na objezdu nepořádek. Hlídka, sice bezpochyby potěšena, že se mezi bezdomovci najdou tací, kteří místo vytváření nepořádku aktivně usilují o čistotu a obecní blaho, přesto muži domluvila, že bude moudřejší přenechat úklid pracovníkům odborné firmy.

Téhož dne kvečeru dorazilo spanilou jízdou na Krásnou louku u Jizery auto, obsahující čtveřici Litevců, natěšených a plně vybavených k rybolovu. Zatímco v nížinné Litvě s hustou sítí řek, jezer a bažin se ryby možná dobrovolně vrhají na pruty, v letošním suchy souženém Pojizeří, kde se každá ryba dvakrát obrací, než se chytí, je nutno míti k rybolovu patřičné povolení. To seznal i přihlížející muž, který o tom, že Litevci takové povolení mají, silně zapochyboval a také uvědomil městskou policii.

"Hlídka na místě zjistila, že čtyři občané Litevské národnosti si připravují „nádobíčko“ na chytání ryb, ale ryby ještě nechytají. Povolení k lovu skutečně neměli, proto je strážník upozornil na povinnost jej mít a ke sbalení prutů," sdělil k incidentu šéf městské policie Tomáš Kypta. Litevci tak odešli nejen bez ryb, ale i s ještě prázdnější peněženkou – na louku vjeli přes zákaz vjezdu a strážníci je v důsledku toho pokutovali.

Další incident před desátou večerní následně otestoval bojovou připravenost boleslavských strážníků. O něco výše proti proudu řeky, totiž na pláži v Podlázkách, museli řešit skupinku agresivních Poláků, kteří dle slov oznamovatelky i přítomných svědků napadali ostatní. "Vzhledem k tomu, že nejagresivnější z nich neuposlechl opakovaných výzev hlídky Policie ČR, muselo být proti němu použito donucovacích prostředků – hmatů a chvatů i ze strany strážníka. Dotyčného převezla hlídka policie na obvodní oddělení a věc dále řeší v rámci svých kompetencí," oznámil Tomáš Kypta.

Tím ještě ale nebylo dni odzvoněno. "Jičínskou ulicí jde trojice opilců, kteří cestou kopají do všeho, co vidí," oznamuje do telefonu dispečera po 22 hodině svědek události. Muži sice nekopali úplně do všeho, co viděli, což nebylo fyzikálně možné, ale k přestupku jim stačilo již jen to, že kopali do odpadkových košů, přičemž po okolí rozházeli odpadky. Hlídka nicméně jejich řádění učinila přítrž poměrně záhy. "Po ověření totožnosti byly přestupky s muži řešeny na místě v příkazním řízení. Nepořádek na výzvu strážníka uklidili," dodal Tomáš Kypta.

Čím se nádoby na odpad v minulém týdnu některým jedincům tolik znelíbily, lze jen spekulovat. Faktem zůstává, že v úterý večer přišlo policistům další oznámení, že skupina mužů kope v Palachově ulici do popelnic. Ze skupiny se nakonec vyklubal muž pouze jeden, jemuž k absolutnímu mistrovství v bojovém umění nestačila otvírací doba žádné z okresních tělocvičen a dódžó, a rozhodl se tak svému tréninku věnovat i v nočních hodinách. Za soupeře si přitom zvolil právě popelnici, kterou nedopatřením převrátil. Tentokrát nebylo domluvy třeba – muž po sobě zodpovědně uklízel ještě před příchodem hlídky.

A že policisté nemají pokoj ani dlouho po půlnoci, ba dokonce že se i ve dvě hodiny ráno mohou stát obětí fabulace a mystifikace, dosvědčuje úterní případ. Jakýsi opilý výtečník nepřestával v tu dobu obtěžovat linku 156 a dožadovat se příjezdu policistů pod smyšlenými záminkami. Poprvé zkoušel, zda hlídka vyjede pouze, když ji hezky poprosí. Když se tak nestalo, přimyslel si odřeniny horních končetin, dále se vydával za svědka hanobení dopravní značky a poté vytěžoval dispečink ještě pěticí dalších smyšlených historek.

Muži ovšem nedošlo, že je po celou dobu sledován kamerovým systémem, takže si policisté mohli jeho fabulace snadno ověřit. Když zjistil, že rétorikou policisty k výjezdu nepřiměje, stoupl si muž doprostřed vozovky, čímž muže zákona k výjezdu definitivně vydráždil. "Hlídce muž sdělil, že byl napaden větší skupinou osob, která mu poškodila brýle a dožadoval se přítomnosti hlídky Policie České republiky. Hlídka Policie české republiky si věc převzala a vyzvala muže, aby se dostavil na služebnu, až vystřízliví," uzavřel ředitel Městské policie Tomáš Kypta.