Až k prvnímu povodňovému stupni měla vystoupat hladina Jizery v Bakově nad Jizerou. Počasí se nakonec umoudřilo a ze severu Čech sem přiteklo naštěstí jen málo vody. Hladina Jizery se tak zvýšila jen o pár desítek centimetrů.