Rodák z Kolína prožil většinu života v Mladé Boleslavi. Zde působil po absolvování studia historie a pedagogiky na Filozofické fakultě UK jako okresní archivář až do té doby, než byl ze svého místa odešel kvůli recesi vnímané jako provokace.

V dalších letech pracoval jako referent a podnikový právník, k milované historii se však nedostal. Archiv mu zůstal zapovězen. Teprve v roce 1989 jej události revoluce vrhly do úřadu předsedy Okresního národního výboru, o rok později si jej Boleslaváci zvolili za svého prvního polistopadového starostu.

Od roku 1994, kdy město předal svému nástupci, nastoupil jako pedagog na Gymnázium dr. Josefa Pekaře, kde vyučoval ještě nedávno.

O Mladoboleslavsku napsal desítky a stovky článků do odborných i populárních periodik. Po třetím a doplněném vydání Čtení o Mladé Boleslavi už novou knihu nepřipravuje. „Zdálo se mi, že hlad je po historických črtách, po medailonech. Proto jsem zvolil populární formu. Odborné zpracování už nechávám na mladších historicích, kterých si vážím a kterých tu je početná generace," poznamenal v minulosti Herčík, kterého může těšit, že ta početná generace historiků tu je také díky němu!