Stejné výročí slaví také Baťův kanál ve Zlíně, který byl svého času úzce spjat právě se zmíněnými traktory.

Jeden ze zdejších modelů, DK 10, zakoupila v druhé polovině 30. let minulého století i firma Baťa pro tažení svých člunů s lignitem po dopravním zavodňovacím kanálu.

A už dnes se obě firmy znovu potkají, a opět na stejném místě. Ve Veselí nad Moravou se totiž tak jako před více než tři čtvrtě stoletím uskuteční historizující ukázka tažení člunu traktorem Svoboda DK 10 na Baťově kanálu.

„Společnost Baťův kanál se Svoboda Traktor Klubem, který sdružuje majitele traktorů Svoboda v celé zemi, po společné dohodě přiblíží návštěvníkům touto ukázkou hlavní účel technicky zajímavé vodní stavby, jakou bezesporu vodní kanál je," vysvětlil Josef Petr, vnuk Václava Svobody, který o rodinný odkaz pečuje.

Sobotní program v přístavu bude obohacen o historickou výstavou traktorů a expozicí dokumentů, fotografií, patentů Václava Svobody v klubových stanech a projekcí filmových dokumentů.

„Svoboda Traktor Klub byl založen v roce 2008 jako volné sdružení majitelů traktorů Svoboda, za účelem výměny technických zkušeností a zejména připomenutí a zachování díla Václava Svobody a jeho spolupracovníků jako historického technického dědictví naší země," dodává Josef Petr.

Další možnost vidět kdysi populární „svoboďáky" bude ještě tento měsíc, při příležitosti de otevřených dveří ve Škoda Auto.

V sobotu 30. května v devět hodin se do bývalé továrny Václava Svobody v Kosmonosech sjedou traktory Svoboda a v historické části původní továrny budou představeny všechny typy vyráběných „svoboďáků". Součástí akce bude rovněž expozice dokumentů, fotografií a patentů Václava Svobody.