Děti  se mají v dětském domově dobře. Zní to šíleně? Asi ano a nikdy nenahradí tety a ošetřovatelky opravdový domov, kde mámy dávají pusu na čelo  a tátové si se svými syny kopou míčem a učí je třeba zašroubovat šroubek .

Možná byste se divili, jak to dneska v dětském domově, konkrétně v Gellnerově ulici v Mladé Boleslavi, chodí.

Nutné je ještě podotknout, že se jedná o dětský domo , kde se starají o děti od narození do tří let věku. Znamená to tedy, že z našeho pohledu  to domov není, z jejich ano, ten jediný. V tomhle případě  ten nejlepší jediný.

Děti tady totiž absolutně nežijí  v žádné izolaci, chodí často mimo domov, mají nejrůznější akce, výlety, aktivity, pobyty. Náplň i běžného dne se podobá náplni dne dítěte žijícího v rodině. Děti chodí do cukráren, na pizzu, na koupaliště, pořádají se pro ně zahradní slavnosti, táboráky, mají obrovské množství akcí s dobrovolníky, se sponzory a přáteli dětského domova. A nejde jen o zábavu, děti se v dětském domově i učí.

„Snažíme se naše děti naučit spoustě věcí. Neodpíráme jim  ani jazykové vzdělání, které je v dnešní době tak důležité, a jsem ráda, že jsme byli první mezi dětskými domovy naší kategorie, kteří  se do projektu zapojili," řekla  Boleslavskému deníku vedoucí lékařka dětského domova  Helena Tomanová.

Dětský domov totiž spolupracuje už rok s Nadací Terezy Maxové,  která převzala  patronát nad opuštěnými dětmi a umožňuje jim  učit se angličtinu metodou Helen Doron.

Pokud byste ukázkovou hodinu navštívili, pochopíte. Já na jednu přišla, a to, co moje oči viděly, se dá jen těžko popsat.

Děti se mne nebály, jen se na začátku hodiny nesoustředily tak, jak jsou normálně zvyklé. Nikomu to nevadilo, pozorovala jsem je a měla slzy na krajíčku. Uvědomění si toho,  že je  mámy a tátové nechtějí, a ony se snaží  říci svá první anglická slovíčka…

„Děti  jsou velmi snaživé a hlavně je to baví. Jsme rádi, že se nám  podařilo tak úžasnou spolupráci navázat. Skvělé je,  že děti, které kursy navštěvují, a pak odcházejí do adopce, a v tom máme naštěstí  velmi vysokou úspěšnost, mohou pak kursy angličtiny  formou Helen Doron navštěvovat dále a dokonce zdarma," odůvodňuje  jedinečnost projektu doktorka Tomanová.

Ať už  se tedy díky adopci odstěhují děti  do jakéhokoli města v Česku, mohou si jejich noví rodiče vyhledat nejbližší Helen Doron  a děti  se mohou dál zdarma vzdělávat.

Moje představy o vyděšených dětech se po necelé hodině úplně rozplynuly. Děti v dětském domově jsou malé osobnosti.

„Děláme všechno pro to, aby naše děti žily co nejvíce životem podobným jako děti v rodině. Myslím, že se nám to daří. Protože prakticky všechny děti se nám podaří  vrátit zpět do rodin, buď vlastních nebo náhradních.

Máme zpětnou vazbu z dopisů nebo návštěv náhradních rodičů, o tom, jaké naše děti jsou. Že  jsou to děti veselé, otevřené, zkrátka skvělé," dodává vedoucí lékařka dětského domova Helena Tomanová.