Zprvu prý v učitelském sboru příliš velké nadšení nepanovalo. „Jsme schopni vystupovat před dětmi, ale když víme, že tam na druhé straně budou i dospělí, tak je to velmi stresující,“ vysvětlila prvotní obavy pedagožka.

Nervozita ale nakonec naštěstí opadla a vyučující se zapojili. „V paralelce máme vždy 2 až 3 třídy a z nich jsme sehnali vždy jednu paní učitelku ochotnou vystupovat, pomalu jsme to začali dávat dohromady,“ popsala Kaluhová.

Nejprve paní učitelky natočily medailonky, aby se všem malým divákům představily. Mělo to své opodstatnění, protože třeba prvňáčky má Bakov na deponovaném pracovišti, děti tak všechny vyučující nemohou znát. Potom se začalo s přípravou výuky. Nejprve to byla čeština a matematika.

První videa tak byla připravena a čekalo se na odezvu druhé strany. A ta byla a je více než kladná. „Od rodičů máme třeba takovou informaci, že někteří prvňáčci plakali, když viděli svojí třídní učitelku,“ poznamenala koordinátorka Bakovské online školy.