Hostinec U Čonků byl v sobotu doslova zaplaven modrou. Sešlo se tu téměř na tři stovky zástupců dobrovolných hasičů z celého Mladoboleslavska a většina z nich dorazila ve vzorně nažehleném vycházkovém stejnokroji.

Kromě dobrovolných hasičů z celého regionu se tu sešli i vzácní hosté, profesionální složku zastupoval velitel boleslavských hasičů Jan Hadrbolec, dorazil ale i Jan Aulický, ředitele kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Dobrovolní hasiči slaví sto padesát let od založení prvního sboru „dobráků", jak sami sebe označují, a tak se ve slavnostním duchu neslo i sobotní shromáždění.

„Dobrovolní hasiči nejsou jen muži ohně, jsou to často právě oni, kdo na vesnicích stojí za oživováním kulturního života a pořádáním nejrůznějších akcí. I proto je dobře, že se v takto hojném počtu scházíme, je to znamení, že naše řady neřídnou," pochvaloval si Jan Aulický.

S tím souhlasí i většina starostů SDH, kteří se v sále restaurace u Čonků sešli. „Byla by škoda, kdyby tahle půl druhého století dlouhá tradice zanikla, proto se snažíme věnovat velkou péči práci s mládeží, a jsme rádi, že to nese ovoce," uvedl jeden z nich.

Při příležitosti tohoto setkání převzaly také v sobotu více než dvě desítky vybraných hasičských sborů prostřednictvím svých starostů výroční odznaky ke sto padesáti letům fungování dobrovolných hasičů.

Dekorovány byly i historické prapory SDH, na které Jan Aulický a Jan Hadrbolec připnuli pamětní stuhy.

Přítomní hosté tak měli během dekorování jedinečnou možnost vidět nastoupeno deset historických praporů z regionu a prohlédnout si tradiční artefakty, které jejich zrakům zůstávají obvykle skryté.

„Jsem rád, že naše spolupráce je na skvělé úrovni, s řadou z vás se potkáváme u zásahů v terénu nebo i při jiných příležitostech, a myslím, že se výborně doplňujeme," uvedl šéf boleslavských profesionálních hasičů Jan Hadrbolec.

Poděkoval také kolegům z řad dobrovolníků za pomoc při organizování mistrovství republiky v požárním sportu, které se v regionu konalo.