Ve dnech 14. a 15. září bude Mladá Boleslav hostit v pořadí už osmé mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

První den je na programu odborný seminář pro účastníky a rozhodčí, vlastní soutěž se odehraje ve čtvrtek 15. září na náměstí Republiky. Jak se vlastně dá soutěžit v záchraně lidských životů, vysvětluje velitel mistrovství Miloš Hladík, náměstek krajského ředitele středočeských hasičů pro integrovaný záchranný systém a operační řízení.

Jak tedy vlastně lze v této disciplíně soutěžit?

Jde o specifickou soutěž, které se zúčastní nejlepší výběry profesionálních hasičů z každého kraje, doplněné o zástupce podnikových a také dobrovolných hasičů. Celkem se tak mistrovství zúčastní 16 družstev. Ta budou soutěžit ve vyproštění osoby (figuranta) z vozidla. Pro potřeby této akce jsou připraveny různé scénáře, které imitují skutečné zásahy, se kterými se hasiči dnes a denně při své práci setkávají. Jejich výkony budou hodnotit rozhodčí. Takže ani tak nerozhoduje čas, ale kvalita odvedené hasičské práce. Soutěžní družstvo je tvořeno velitelem a třemi hasiči. Každý má své úkoly, stejně jako při skutečném zásahu na běžné dopravní nehodě.

Co všechno se hodnotí?

Skupina rozhodčích hodnotí taktiku zásahu, techniku zásahu a předlékařskou pomoc zraněnému. To znamená způsob, jaký velitel zvolil k vyproštění zraněné osoby z vozidla, jaké technické prostředky k tomu tým použil, jak se postaral o zraněnou osobu a jak jí poskytl první pomoc od péče v poškozeném vozidle až po předání lékaři zdravotnické záchranné služby. Soutěž není zcela měřitelná stopkami nebo pásmem jako běh nebo skok do dálky, ale jedná se do značné míry o subjektivní hodnocení rozhodčích, kteří právě proto mají přesná pravidla a bodové tabulky, kde exaktně hodnotí jednotlivé postupy včetně takových maličkostí, jako je například i dodržení bezpečnosti práce zasahujících hasičů a podobně.

Takže čas je důležitý jen kvůli dodržení limitu na pokus a pro pořadí je hlavní bodové ohodnocení těch tří základních kritérií?

Ano, bodové hodnocení je základní kritérium pro úspěch družstva, ale toto platí pouze do 15. minuty od zahájení zásahu. Po tomto limitu se za každých 20 sekund odečítají tři body a při překročení 20. minuty se už družstvo v podstatě nehodnotí. A vzhledem k tomu, že scénáře jsou čím dál tím složitější, tak málokdy se podaří vyprostit zraněnou osobu do 15 minut. Někdy soutěžní tým ani nestihne krajní limit 20 minut. Zde je možná vhodné podotknut, že každé družstvo má jiný scénář, takže diváci uvidí různé modelové situace, které vycházejí ze skutečných dopravních nehod.

Jak máte připravený harmonogram mistrovství, aby se soutěž za jeden den zvládla?

Soutěžnímu dni předchází 14. září odborný seminář, kde budou zasahující týmy seznámeny s novinkami v oblasti vyprošťování zejména z nákladních vozidel. To je pro hasiče zvláštní kapitola zásahů, která vyžaduje vzhledem k hmotnosti vozidel nasazení těch nejsilnějších a nejtěžších vyprošťovacích zařízení. Dále se hasiči dozvědí novinky z oblasti elektromobilů a hybridních vozidel. Druhý den bude věnován vlastnímu soutěžení jednotlivých družstev, které začne v 9,30 hodin slavnostním nástupem všech účastníků. Zvláštností je, že vždy budou startovat dva týmy současně a diváci tak budou moct porovnat, kterému týmu se daří lépe. Což bude v podstatě premiéra na tak vrcholné akci. Ukončení soutěžních pokusů předpokládáme okolo 16. hodiny.

Čím pro soutěžní družstvo pokus začíná a končí?

Nejdříve si družstvo nachystá svoje prostředky, které bude používat například vyprošťovací zařízení, stabilizační sady, podpěry, zachytávače airbagů a podobně. Pak se odebere do takzvané izolace, což je uzavřený prostor, ze kterého není vidět ven, a následně skupina rozhodčích nechá připravit scénář dopravní nehody. Soutěžní družstvo tedy neví, který scénář dopravní nehody je na něj nachystán. Poté je pokus rozhodčím odstartován a družstvo se z izolace přemístí k modelové dopravní nehodě. Velitel musí velice rychle rozhodnout o úkolech pro jednotlivé členy týmu a zvolit správnou taktiku zásahu, která povede k bezpečnému a efektivnímu, tedy rychlému a zejména šetrnému vyproštění zachraňované osoby. Na veškerou činnost hasičů dohlíží a hodnotí jí skupiny rozhodčích, vždy dva pro taktiku, techniku i první pomoc.

To máte nachystáno tolik scénářů dopravních nehod, nebo se průběžně opakují?

Ne, každé družstvo bude mít svůj scénář. Na scénářích již dlouho dopředu pracuje tým rozhodčích, kteří se snaží vytvořit takové situace, které se co nejvíce přibližují realitě skutečné dopravní nehody. Je snahou, aby scénáře byly přibližně stejně náročné, ale rozhodčí jsou schopni v rámci svého bodového hodnocení zohlednit i připravené scénáře a eliminovat tak případné rozdíly v jejich obtížnosti.

Kolik budete na celý šampionát budete potřebovat autovraků?

V rámci více jak desetileté spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky a společnosti Škoda Auto v oblasti výzkumu dopravní bezpečnosti a metodiky při záchraně lidských životů poskytne tato společnost jako generální partner mistrovství šestnáct nových vozidel různých typů ze svého výrobního programu. Hasiči tak budou prokazovat svou odbornost a profesionalitu na nových modelech Fabia, Rapid, Octavia, Yeti či Superb.

Jaký vliv bude mít tato akce na omezení dopravy v centru města?

Bohužel tady je na místě se obyvatelům Mladé Boleslavi trošku omluvit. Je logické, že akce takového rozsahu s sebou přinese omezení v dopravě, a to zejména v těsné blízkosti náměstí Republiky. Už ve středu bude platit zákaz vjezdu a parkování na náměstí a bude omezena doprava na Jičínské ulici v těsné blízkosti.

Největší dopravní omezení asi přinese vlastní soutěžní den?

Ano, a to 15. září od 8 hodin, kdy dojde k úplné uzavírce Jičínské ulice v prostoru náměstí Republiky a tato uzavírka potrvá až do úplného skončení akce. V tuto dobu tak nebude možný žádný vjezd a průjezd ve zmíněném místě a doprava bude usměrněna na objízdné trasy. Omezení dopravy a přeložení dvou zastávek autobusů se tak na jeden den dotkne velkého počtu občanů. Doufám, že netradiční akce vynahradí obyvatelům a návštěvníkům města tyto nepříjemnosti spojené s jejím konáním. Ale věřte, že se snažíme pohodlí všech omezit co nejméně.

A pro diváky bude mistrovství i volně přístupné?

Ano, mistrovství bude volně přístupné, vstupné se neplatí. Naším cílem je přiblížit těžkou hasičskou práci veřejnosti, a zejména tak i působit na zvýšení dopravní bezpečnosti. Vždyť nikomu není příjemné být účastníkem dopravní nehody. Zde si diváci budou moct uvědomit rizika spojená s dopravou a případně se i poučit. Je na místě poděkovat vedení Statutárního města Mladé Boleslavi, které nám vyšlo nesmírně vstříc a umožnilo mistrovství ve městě automobilů uskutečnit. Doufám, že pro všechny to bude úspěšná akce, která bude dobře reprezentovat jak město, tak hasičský záchranný sbor.

Připravujete pro návštěvníky akce i nějaký doprovodný program?

Ano, a snažíme se nachystat něco poutavého pro každou generaci. Kromě vlastních závodů a sledování dovedností jednotlivých hasičských družstev připravujeme na náměstí výstavu současné nejmodernější hasičské techniky, ale i závodních speciálů z Dakaru, simulátor nárazu při dopravní nehodě od společnosti BESIP a pro děti velký hasičský skákací hrad. Český červený kříž se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje se budou věnovat zasvěcení návštěvníků do zásad první pomoci a svoji techniku předvede také Policie České republiky. Po skončení soutěžních pokusů bude mít krátký recitál Heidi Janků. Myslím, že každý, kdo do Mladé Boleslavi zavítá, si přijde na své.