Pálení čarodějnic musí všichni pořadatelé předem oznámit. Pro Středočeský kraj platí jednotná elektronická evidence. Pořadatelé akcí tak nemusí nikam jezdit, pálení čarodějnic mohou nahlásit během několika minut pohodlně z domova od počítače nebo mobilu.

Stačí vyhledat adresu www.hzskladno.cz nebo do vyhledávače zadat heslo Jak ohlásit pálení čarodějnic, kdy systém sám navede žadatele na příslušnou stránku. V horní liště je nabídka Služby pro veřejnost, kde se zobrazí i možnost Evidence pálení. Není pak už nic snadnějšího, než vyplnit přehledný formulář.

„Zanese se tam jméno zodpovědné osoby a telefonický kontakt na ni, přesné místo, kde k pálení dojde, spalovaný materiál, prostředky, které budou na místě pro případ potřeby hašení, například kbelíky s vodou a lopaty. Důležité je také vyplnit čas, od kdy do kdy bude oheň hořet," vysvětluje velitel Hasičského záchranného sboru v Nymburce Roman Zima.

Sám z vlastní zkušenosti ví, jak je právě tento údaj důležitý. „Pamatuji čarodějnice, které se konaly v areálu jedné z firem na Nymbursku. V dotazníku bylo uvedeno, že pálení začíná v deset hodin. Přitom už  v půl desáté byl ohlášen z tohoto místa oheň. Na místo vyjela řada jednotek, jelikož šlo o poměrně komplikovaný areál a v případě požáru by hrozilo i další nebezpečí. Nakonec se ukázalo, že pořadatel pouze zapálil oheň o třicet minut dříve," říká Zima.

A zároveň vysvětluje, k čemu evidence pálení ohňů slouží. „Je to právě pro případ ohlášení požáru, kdy si speciálně v této noci operátoři ověřují, kde jsou hlášena pálení čarodějnic, a okamžitě kontaktují osobu uvedenou v dotazníku, zda je všechno v pořádku," říká nymburský velitel.

Podle zákona o ochraně ovzduší se na otevřených ohništích smí spalovat pouze suchý rostlinný materiál.

„V případě pálení čarodějnic je to například suché dřevo nebo větve ze stromů," říká boleslavský ekolog Tomáš Ježek. Rozhodně tam nemá co dělat nábytek, kterého je na vatrách vždy nejvíce. „Jde sice o dřevo, ale už je znečištěné barvami, laky a dalšími chemickými látkami," vysvětluje Ježek.

V některých obcích radnice pověřují své zaměstnance, aby s blížícími se čarodějnicemi kontrolovali, co se v hromadách určených ke spálení nachází, především těsně před tím, než je navezený materiál shrnutý do jedné velké hromady.

I tak včera reportéři Deníku při prohlídce ve vesnicích východně od Mladé Boleslavi narazili na smotané koberce a kusy plastového nábytku.

Tradice filipojakubské noci v historii
Pálení čarodějnic ve filipojakubské noci ze 30. dubna na 1. května patří mezi nejstarší pohanské svátky, vycházející z dávných pověr. Lidé věřili, že je noční nebe plné čarodějnic letících na košťatech na sabaty, které se měly odehrávat na prokletých místech. Zlé síly měly celou noc škodit lidem, kteří ale měli zároveň možnost najít poklady skryté pod zemí nebo v jeskyních. Bez květu z kapradí, svěcené křídy a dalších věcí to prý ale bylo marné. Ochranou před čarodějnicemi byly pruty s trním nebo vidle před domy. Při pálení ohňů mládenci házeli do výšky zapálená košťata, aby ve tmě letící čarodějnice zahlédli. Dnes lidé pálením čarodějnic slaví příchod jara. A především se baví.