Lesostepní společenství mezi mladoboleslavskými Benátkami nad Jizerou a nymburskými Milovicemi, je již patnáct let chráněno jako evropsky významná lokalita. Přírodní památka je z nich od prvního července, kdy její status změnila vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 282/2020 Sb., jedná se o území o 1245 hektarech. Velký kus práce v Mladé nechaly také Benátky nad Jizerou, které zde budou participovat i nadále.

„Jakmile došlo k vyhlášení Národní přírodní památky, tak se musí začít vyplňovat plán péče. To je vlastní náplň. My na tomto území máme například lesní majetek,“ uvedl starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Hospodaření v tamních lesích tedy Benátky musí nově přizpůsobit národní památce, což znamená, že je nutné starat se o ně mnohem šetrnějšími způsoby. V Národní přírodní památce totiž platí vyšší způsob ochrany. Do takového lesa například nesmí těžká mechanizace.

„Uvnitř rezervace pak máme další pozemky a cesty. Nyní budeme pracovat s těmito pozemky. Máme například plány na zavádění přírodě blízkého hospodaření, to je důležitá věc, aby se na pozemcích hospodařilo šetrně a podle plánu péče,“ podotkl Bendl.

To například zahrnuje, že se místní cesty jen tak nevykopou a nevyasfaltují. Naopak vznikat zde mohou zpevněné polní cesty, které budou lemovat třeba aleje.

Všechny záměry je ale také nutno zkoordinovat s ostatními. Zájem zde mají totiž nejen Benátky, nebo rezervace velkých kopytníků (která zaujímá asi 250 hektarů z celkové výměry), ale i další obce nebo spolky. To jsou třeba myslivci, historické vojenské spolky, ale také golfové hřiště.

Jen příroda

„Všechny složky se dohodly na kompromisním řešení v zájmu ochrany přírody. Je otázka, kdo se do plánu péče bude v budoucnu chtít dovlámat, to budeme monitorovat, aby nedocházelo ke změnám, které budou v neprospěch chráněného území,“ vysvětlil Bendl.

To znamená, že zde nebude mít šanci třeba nějaký developer, který by měl zájem na území s rozvinutým ekosystémem stavět kupříkladu montážní haly, skladiště, průmyslové zóny a podobně. „Chceme nechat přírodě to, co se zde vyvinulo,“ dodal starosta.

Národní přírodní památka Mladá by ale mohla sloužit turistům se zájmem o přírodu, nebo k projížďkám na kole.