Schvalování výše dotací na letošní rok z rozpočtu města, o které mohly místní spolky a organizace žádat do konce loňského listopadu, vyvolalo debatu o dostatečnosti nastavených kritérií i veřejné probírání dlouhodobého sporu o TK Rytmus. Na okamžik dokonce hrozilo, že žádné peníze letos rozdány nebudou.

Finanční výbor byl štědrý. Na sportovní činnost navrhl vynaložit letos celkem 826 tisíc korun, tedy o 26 tisíc víc než vloni, na zájmovou činnost 194 tisíc korun, tedy o celých 48 tisíc korun více. O 20 tisíc víc navrhl dát i církvím, jež z peněz hradí především opravy svých nemovitostí.

Jak konstatoval zastupitel Tadeáš Dovina, předseda výboru, organizace žádají stále víc peněz.

„Myslím, že ti, kteří žádají každý rok částky převyšující 50 tisíc, by mohli projevit snahu a poohlédnout se také jinde, třeba v dotačních titulech vypsaných krajem," navrhl zastupitel Miroslav Činka.

Nejdiskutovanějším tématem jednání se však stala dostatečnost kritérií pro rozdělování peněz. Tu vyvolal Luboš Brodský, který vystoupil z řady návštěvníků a postěžoval si na to, že TK Rytmus dostává z rozpočtu značné částky přestože má v řadách svých tanečníků jen tři místní. „TK Rytmus už dávno nereprezentuje město Bakov," nechal se slyšet. Čestné prohlášení o počtu místních v klubu označil za falešné.

Na tento příspěvek reagoval otec předního bakovského tanečníka Tomáše Turka, který poukázal na problematický odchod Brodského z klubu, jenž byl podle něj příčinou averze.

Vyostřující se výměnu názorů přerušili až zastupitelé.

„Pokud dnes nepřijmeme navržené částky a rozhodneme se měnit kritéria, letos nikdo nic nedostane," upozornil zastupitel Jan Babák na skutečnost, která by mohla některé spolky zlikvidovat.

Zastupitelé se tedy shodli na tom, že je nutné, aby finanční výbor měl do budoucna seznamy členů té které organizace i s jejich osobními údaji. Navržené částky však přijali a uložili finančnímu výboru doplnit kritéria.

Příští rok se tak vedení města pokusí co nejvíc upřednostnit ty „nejbakovštější" z bakovských organizací.