V průběhu července mohou veřejně prospěšné organizace přihlašovat své projekty do grantové výzvy Nadačního fondu ŠKODA AUTO s názvem Tady jsem doma, jejímž cílem je podpora komunitního života, sousedských vztahů, rozvoje veřejného prostoru a stávajících nebo nově vytvořených tradic.

Veřejně prospěšné organizace mohou žádat o příspěvek na komunitní akce a projekty mj. z oblasti kultury, vzdělávání, ekologie nebo sportu.

Aktivní lidé jsou hybatelem společenského života a rozvoje veřejného prostoru.  Nedávná zkušenost navíc potvrdila, že fungující občanská společnost hraje klíčovou roli i ve zvládání nepředvídatelných krizových situací.

Smyslem grantového programu je podpora lidí v jejich veřejně prospěšných aktivitách a projektech v mladoboleslavském regionu.

O grant, ve kterém Nadační fond ŠKODA AUTO rozdělí až dva miliony korun, je možné žádat až do 21. července 2021. Žádost lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím online systému.

Maximální výše nadačního příspěvku na projekt je 150 000 korun. Více informací najdete na stránkách Nadačního fondu www.nfsa.cz