Lokalita výletníky jistě uchvátí. Řada útvarů celého rozsáhlého Geoparku Český ráj má vulkanický původ. A právě mezi ty patří například Káčov, tedy třetihorní sopka, která je od roku 1953 rovněž přírodní památkou.

Neméně zajímavé a k výletu vhodné jsou také Skalní sruby Jizery, rovněž přírodní památka. Nachází se kolem řeky Jizery od Březiny po Ptýrov. Dělí se do několika úseků. První je dlouhý necelý kilometr od ústí Žehrovky. Druhý je na levém břehu řeky v Mnichově Hradišti podél Nedbalky přes její ústí do Jizery. Poslední úsek se nachází pod Klášterem Hradiště nad Jizerou na pravém břehu řeky.

Začlenění části Mnichovohradišťska do Geoparku UNESCO Český ráj velice potěšilo vedení Mnichova Hradiště. „Mockrát jsme upozorňovali, že zde tyto útvary máme. Podpořili jsme Geopark Ralsko, podpořili jsme knihu o skalních útvarech. Vznikla nám geostezka před školou Studentská. Geopark měl zájem se k nám rozšířit a myslím, že všechny tyto aktivity vedly k tomu, že se to podařilo,“ okomentoval starosta města Ondřej Lochman a poznamenal, že i z hlediska propagace se jedná pro Mnichovo Hradiště o velmi zajímavý krok.

S tím souhlasí i předsedkyně Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice Milada Vrbová. Podle ní se jedná o skvělé lákadlo, které do regionu přiláká turisty a samo Mnichovo Hradiště na tom může jenom získat. „Navíc rozšíření lokality Českého ráje směrem k nám regionu přinese do regionu peníze – kupříkladu do podpory infrastruktury, nebo na nějaké turistické aktivity,“ doplnila Vrbová.

Připojení části Mnichovohradišťska ke geoparku schválila Rada globálních geoparků UNESCO na online jednání. Spolu s ní byly připojeny i lokality na Železnobrodsku a Novopacku.

Geopark UNESCO Český ráj
* Geopark UNESCO Český ráj je území se širokou škálou geologických, archeologických, paleologických nebo mineralogických lokalit. Ty vědcům pomáhají utvářet představu o vývoji planety Země. Geopark leží na území, na němž se stýkají tři geologicky odlišná území. Je zde také mnoho přírodních i historických památek.
* Území geoparku bylo v průběhu stovek milionů let opakovaně dnem moří a jezer a výjimečná zde nebyla ani sopečná činnost.
* Jako první zde byla v roce 1955 vyhlášena CHKO Český ráj. Svou rozlohou 833 kilometrů čtverečních ale geopark toto území dávno výrazně přesahuje.
* Součástí sítě geospolků UNESCO je od roku 2005.