Zatočí konečně někdo s hazardem v Mladé Boleslavi? Vedení města připravilo návrh, jak ve městě omezit negativní působení míst s výherními hracími přístroji. Chce vytvořit komisi, která by na základě přesně daných kritérií hodnotila současné provozovny hracích automatů a doporučila, které zachovat a které ne. „Zároveň plánujeme, že znemožníme vznik nových heren,“ informoval primátor Raduan Nwelati.

Výherních hracích automatů je v Boleslavi přes tisíc, což představuje výrazný nadprůměr v celé republice. „Na zastupitelstvu 18. prosince bude projednána vyhláška, která bude omezovat výherní automaty na určité lokality ve městě,“ řekl primátor. Vyhláška by měla přesně vyjmenovat všechna současná místa s výherními hracími automaty s tím, že jejich provoz bude umožněn do 30. června 2008. Tím se zároveň znemožní, aby herny a podobná zařízení vznikaly na nových místech.

Následně má být vytvořena komise se zástupci všech politických stran v zastupitelstvu, zástupci magistrátu, městské a státní policie i profesních sdružení. Ta by poté navštívila všechna místa s automaty a doporučila na základě přesně daných kritérií, která místa zachovat a která ne. Při tomto rozhodování by se měl klást důraz na úroveň a kvalitu dozoru, způsob ochrany prostředí, zabezpečení proti obtěžování hlukem i například zabezpečení kamerovým systémem.

„Poté by došlo na zastupitelstvu k projednání a schválení aktualizované obecně závazné vyhlášky,“ vysvětlil primátor.