Všichni nabrali jediný směr do Sedlákovic statku. „Zdravím vás ruský care Mikuláši I. Hurá! Zdravím vás pruský korunní princi Fridrichu Viléme I. Hurá! Zvláště vítáme Vaší Milost, našeho císaře Františka I. Hurá! Hurá! Hurá!," zahájil třetí ročník obnovené tradice masopustu sám strakatej, tedy strážce a vedoucí všech maškar.

Mezi ostatními postavami ho lze snadno poznat. Má bílý oděv pošitý barevnými trojúhelníky z barevných hadrů. Na hlavě má posazený vysoký pestrý čepec. Letos se mu propůjčil Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště.

A jelikož je jednou z nejdůležitějších postav celého masopustu, musel tři císaře, kteří na místní sešlost shlíželi z balkonu, požádat o povolení masopustního mumraje.

„Vaše Milosti, císaři Františku I, v naší době se představitelé vrchnosti neustále přou a stále noví se volí. Za vás byla funkce dána na celý život. Proto jsme se dnes rozhodli, že o povolení masopustního mumraje požádáme Vás. Nejvyšší vrchnost proto žádáme o předání pravomocí na den nad obcí do doby půlnoční," hlásal na adresu císařů strakatej.

Dostali glejt

Odpovědi se mu dostalo záhy: „Zde je glejt, již po dřívější zkušenosti vyhotoven," potvrdil František I. přání všech, kteří se do masopustu zapojili. „Nařizujeme, že od této chvíle až do hodiny půlnoční předávám moc Masopustovi s jeho družinou. Jejich práci budu neustále sledovati a z výsledků šetření nová nařízení pro správu obce zavedu. Hurá!," seznámil s obsahem glejtu Veselské ponocný.

Po těchto slovech se už zábava mohla naplno rozjet. Nejdříve bylo důležité seřadit průvod, který následně prošel celou vesnicí. „Přivítejte místní masky, které významem svým jsou tak výrazné, že to ani možné není," lákal strakatej návštěvníky, aby otočili pohled na plentu, za níž se maškary schovávaly.

Pak už chodily postupně s kobylou, která je symbolem množení a hříchů, přišel zároveň Ras, tedy odpudivý sedlák. Následoval ho medvěd s medvědářem, kteří mají za úkol bavit hospodyně. Nechyběla ani koza Róza, kominíčci, cikánky s vozíkem, řezník, přišel také ženich s nevěstou, vodník z místního rybníka, kachny i smrtka s kosou. O zábavu se starali masopustní caprdové, tedy svobodní muži, jimž ještě nebylo třicet. S sebou nosí šavle, s nimiž nejen brání tři císaře, ale napichují i připravené jídlo.

Za zvuku dudácké hudby, jejíž členové přeletěli až ze španělské Galicie, a hraní trutnovské kapely Marta a Rasputin Band vyrazil průvod k prvnímu z asi deseti plánovaných zastavení.

Dobrotami ze zabíjačky, chlebíčky i sladkými buchtami pohostili maškary na dvoře u Fričů, Brožů a Brzobohatých. Jako první zde hospodyně okusily, jaké je to tancovat s medvědem. Nebránily se a na dudáckou hudbu si s ním pár kol skočily.

A pokračovalo se dále. Muzika neustávala. Znovuobnovená tradice masopustu ve Veselé se objevila po osmdesáti letech a letos se uskutečnil již třetí ročník. Jak je vidět, místní mají o zapomenutý zvyk zájem. V průvodu se shromáždilo kolem šedesáti masek. Občerstvení na ně čekalo zhruba na deseti zastaveních, které pro ně na jednom místě připravilo z vlastních zdrojů i několik rodin najednou.

Po navštívení místních stavení přišla na řadu porážka kobyly. Zakončení celé akce, jak jinak, proběhlo v klubovně hasičů. O půlnoci byla pochována jedna z veselských neřestí a Masopust musel podle odpolední dohody vrátit vládu nad obcí třem císařům. Jak slíbil, tak udělal.

Věděli jste o masopustu všechno?

Masopust ve Veselé

• podle pamětníků se tradice masopustu naposledy objevila před druhou světovou válkou. Poté zvyk upadl.
• Veselští to tak ale nechtěli nechat, a proto se v roce 2013 rozhodli, že tradici obnoví. Snažili se dodržet i podobu masopustu.
• Ze zpráv pamětníků věděli, že v průvodu nechyběl ženich s nevěstou či kovář na běloušovi a sáně, na kterých byla tažena kapela.

Co je masopust?

• Masopust je především dnem, kdy je vše dovoleno. Maškary, šašci, démoni a blázni ovládnou dané místo a vše je podřízeno jejich vládě.
• Jedná se o zvyk s pohanskými kořeny, který v jisté podobě slavili již staří Řekové, Římané a Slované.
• Slavnost je předzvěstí jara a prací na poli. Přináší oběti démonům a temným silám zimy.

Kdo se může objevit v průvodu?

• Bába s nůší symbol magie bylinek, nesváru v manželstvích našich. Prodává lektvary a vodičky na potenci a dlouhověkost.
• Ponocný postava místní symboliky. Značí pořádek a správný čas ve vsi. Bývá vídán s trubkou v dlouhém kabátu a čepicí beraní.
• Smrtka symbol smrti a pokory. Nahání strach, nesmí být provokována. Bývá vídána jako lebka s kostmi a kosou.
• Kachna a Kachničky jsou plné smíchu, radosti, vtipu a přátelství mezi sousedy veselskými.
• Brůna symbol zla a démonů země a vody mocných. Jde o zjevení s rohy a dlouhým frňákem.
• Kominík symbol štěstí a pořádku v domě. Sazemi maže každého, přináší to štěstí.

Zdroj: obec Veselá