Vysvědčení. To bylo hlavním tematem žáků základních i studentů středních škol. Boleslavský deník se šel podívat, jak takové předávání vysvědčení vypadá. Cílem byla základní škola, mateřská škola, dětský domov, přípravný stupeň základní školy speciální, školní družina, speciálně pedagogické centrum a školní jídelna.

Navštívili jsme první a devátou třídu. Největší radost z vysvědčení z 9. A jistě měla Martina Pačníková. Ta totiž získala vyznamenání. „Rodiče budou mít určitě radost po základní škole se chystám na Karmel, ale ještě tom budu přemýšlet,“ řekla úspěšná žákyně. Třídní učitel 9. A, František Zadžora předal vysvědčení celkem devíti žákům. „Je tu málo dětí, protože jich hodně onemocnělo chřipkou,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Ivana Pacovská.

Lucie Kučerová, Adéla Šťástková