Fotografie, diplomy i řada listin a informací je obsahem výstavy „Deset let Mladoboleslavské univerzity třetího věku".

Ta byla v pátek krátce před polednem oficiálně zahájena ve vstupních prostorách obchodního centra Olympia v Mladé Boleslavi. Shlédnout ji můžete v průběhu celého března.

Koncem měsíce se také v Mladé Boleslavi ve Vzdělávacím centru Na Karmeli uskuteční celostátní konference s názvem „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost".

Zúčastní se jí osobnosti z institucí vzdělávajících dospělé v celé republice, a to jak z univerzit 3. věku, tak z vysokých škol a dalších institucí regionálního i nadregionálního významu.

Mladoboleslavská univerzita 3.věku nabízí seniorům dvouleté, jednoleté i půlroční studium a kurzy.