Je chvíli po osmé hodině ráno a na parkovišti v Ptácké ulici postávají novináři s fotoaparáty a blesky. Čeká se na dva hlavní aktéry toho dne náměstka primátora Mladé Boleslavi Adolfa Beznosku a personálního šéfa Škody Auto Bohdana Wojnara.

Společně zahájili velkou investici, která v počátku bude znamenat několikaměsíční utrpení pro řidiče, pro něž bude nejspíš část Ptácké ulice neprůjezdná, ale poté přinese velkou radost pro všechny z nově opravené vozovky, více parkovacích míst a také z nového mostu přes řeku Jizeru, který spojuje Mladou Boleslav s Česanou a Čejeticemi.

Stavět začnou na jaře

Právě stavba mostu by měla začít jako první. „Tady jsme v přípravě nejdál a již v prosinci by mohla začít soutěž na dodavatele stavby, který by měl být znám od té doby do tří měsíců. Na jaře by tedy měla začít stavba mostu. Co se týče Ptácké ulice, tam ještě musíme dokončit dokumentaci a stavební povolení, to vše by mělo být hotové do konce roku a i v tomto případě proběhne soutěž na dodavatele. Rekonstrukce ulice by tak mohla začít do června příštího roku,“ řekl Boleslavskému deníku náměstek primátora Adolf Beznoska. Podle něho by měla být celá investice dokončena už příští rok.

Na výstavbě nového mostu a rekonstrukci Ptácké ulice se dohodlo město Mladá Boleslav s automobilkou Škoda a oba projekty představují náklady v objemu 210 milionů korun. Jen rekonstrukce Ptácké ulice vychází podle projektanta na cca 80 milionů korun, město však věří, že stavbu vysoutěží za méně. Financování obou projektů je zajištěno z externích zdrojů (Czech Invest a Evropská unie) ve výši 130 milionů korun. Dále 33 milionů korun uhradí firma Škoda a zbytek doplatí město Mladá Boleslav.

close zoom_in

Nový most i nové parkování

Nový dvouproudý most vznikne vedle stávajícího příliš úzkého mostu směrem dolů po proudu řeky. Po obou stranách povede pruh pro cyklisty a po jedné straně navíc chodník pro pěší.

Současně proběhne rekonstrukce části ulice Ptácká v úseku od vyústění mostu ke křižovatce s Nádražní ulicí pod mladoboleslavským hradem. Původně měla u technologického centra vzniknout kruhová křižovatka, ale dopravní analytici to neporučili s tím, že stačí výstavba klasického „téčka“ a dopravu zde budou řídit semafory.

Součástí akce bude výstavba víc jak 200 parkovacích míst, úprava zeleně, sanace skály nad komunikací, oprava vozovky i chodníků včetně výstavby cyklostezky a oprava veřejného osvětlení. Je to tedy velmi zásadní rekonstrukce a do budoucna město plánuje opravu i střední části Ptácké ulice k Jaselské ulici, ale to je otázka několika dalších let. „Musíme tam vykoupit nějaké objekty tak, aby ulice vyhovovala dopravním normám. To potrvá několik let,“ podotkl Beznoska.

Škodovka se komplikací neobává

Personální šéf Škody Auto uvedl, že se neobává nějakých větších komplikací zejména s ohledem na dopravu několika tisíc zaměstnanců do zaměstnání v této lokalitě. „Samozřejmě s městem sladíme všechny potřebné termíny. Je to vzájemně prospěšná investice, kde se podařilo sladit naše představy o podobě této části města. Kvalitní infrastruktura je základem každého dobrého podnikání vzhledem k velikosti podniku, jako je Škoda Auto,“ řekl Deníku člen představenstva Škoda Bohdan Wojnar.

Spolupráci města a firmy opakovaně projednávaly týmy odborníků v čele s prvním náměstkem primátora Adolfem Beznoskou a členem představenstva Škody Auto Bohdanem Wojnarem. Koordinátorem při jednáních o těchto projektech mezi oběma týmy byl Zdeněk Fořt. Rozhodnutí o finančním podílu Škody na těchto akcích rozhodlo představenstvo automobilky během října.

Vzájemná spolupráce

„Jsem velmi rád, že jsme dokázali s vedením automobilky najít společnou řeč a zúročit tak velké úsilí na přípravě těchto projektů. Jsem přesvědčen, že právě spolupráce obou subjektů na těchto investicích bude oboustranně prospěšná a výrazně přispěje ke zlepšení života obyvatel i dopravní obslužnosti v zóně, kterou svými investicemi postupně proměňuje firma Škoda,“ řekl náměstek Beznoska.

„Do poloviny příštího roku Škoda rozšíří své výrobní kapacity v mateřském závodě v Mladé Boleslavi. Naše investiční aktivity ale nekončí u bran závodu. V rámci naší Růstové strategie budeme ve spolupráci s regiony a městy, kde působíme, proaktivnější. Chceme podporovat vzájemně prospěšné projekty, které mají přímý vliv na zlepšení prostředí ve městě a zkvalitnění života obyvatel, protože naším cílem není pouze být atraktivní zaměstnavatel, ale také dobrý soused,“ dodal personální šéf Bohdan Wojnar.