Oprava hlavního vstupního vestibulu z třídy Václava Klementa začala již v létě letošního roku. První etapa oprav havarijního stavu této části nemocnice byla ukončena v září a další etapa představující výměnu obvodových stěn se skly a výměnu podhledů začala v prvním prosincovém týdnu. Návštěvníci a pacienti nemocnice musí dočasně využít ke vstupu do hlavní spojovací chodby bočních vstupů, které jsou viditelně označeny, nebo vstupu z Laurinovy ulice přes budovu nové interny (vedle parkoviště). „Prosíme veřejnost o shovívavost během stavebních úprav,“ řekl ředitel nemocnice Ladislav Řípa. Nemocnice na tuto opravu získala dotaci ze Středočeského kraje přesahující 5 milionů korun. Stavba má být ukončena do Vánoc.