Silničáři nakoupili stromky a potřebný materiál za 180 tisíc korun – a o výsadbu se postarali nadšenci, kteří chtějí zlepšovat životní prostředí a prostřednictvím zeleně zmírňovat dopady klimatické změny.

Na 120 stromů 90 dobrovolníků

Nešlo o první společnou akci. Poprvé ČSOP Klenice po dohodě s krajskými silničáři pozvala dobrovolníky o pár dnů dříve ke krajské silnici II/276, kde v úseku Kněžmost–Koprník přibylo 120 ovocných stromů. K jejich výsadbě se sešlo 90 lidí. Podle ochranářů by tak hojná účast, dokonce rekordní za dlouhé roky sázení, nebyla myslitelná bez podpory obce Kněžmost a tamní společnosti Kautex Textron Bohemia.

Krajská správa silnic zase chválí Škodu Auto: darovala stromky pořízené v rámci zaměstnaneckých sbírek. Silničáři se hlásí k tomu, že poskytli pozemek, během práce zajistili dopravní značení – a hlavně se o stromky budou nadále starat.

Ilustrační foto.
Cena dřeva na zátop stoupá. Čeká se i několik měsíců

Tak si krajští silničáři představují spolupráci se spolky a organizacemi, jejichž členové mají zájem mají zájem pomoci s výsadbou stromů na pozemcích ve správě krajské správy silnic (ta má na starost silnice druhé a třetí třídy). Klíčová je předchozí domluva o tom, co, kdy, kde a jak se bude dělat.

Živelné vysazování stromů (bez domluvy, leckdy dokonce nesprávně a bez zajištění zálivky i následné péče), byť vedené dobrým úmyslem, správa silnic odmítá. Stejně jako příliš ochotné prořezávání stromů u silnic lidmi, kteří mají pocit, že je péče zanedbávána – a tak se toho ujali sami. V minulosti se kolem těchto témat objevilo napětí, jež na jaře opakovaně našlo odraz i na jednání krajského zastupitelstva.

Pomoc podle daných pravidel

Spolupracovat se spolky správa silnic zájem má – avšak s takovými, které tuto činnost znají a umějí výsadbu i následnou péči zajistit kvalitně. Strategii v péči o zeleň začala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje měnit loni, a to podle pravidel určených její dendroložkou Gabrielou Dymákovou. Ta nejen upozorňuje na správnou péči o zeleň, ale také nutnost souladu se zákony o pozemních komunikacích, s občanským zákoníkem, stejně jako s respektováním pravidel bezpečnosti silničního provozu.

Ilustrační fotografie.
Labská cyklostezka se rozroste o další úsek. Trasa povede z Kostelce na Tuhaň

Právě v té souvislosti není ojedinělý názor, že nejlíp by bylo nesázet stromy u silnic vůbec, protože by to pomohlo předcházet závažným nebo i tragickým následkům v případě nehody. A i mezi policisty lze zaslechnout, že časté střídání stínu a světla na silnici a míhání stromů kolem auta zvyšují únavu řidiče; stromořadí na vnitřní straně zatáčky zase výrazně zhoršuje rozhled. Výsadbu je tudíž třeba dobře uvážit.

Nová pravidla péče o zeleň mimo jiné určují, že stromy se u krajských silnic nyní vysazují zásadně na podzim. Krajská správa silnic upozorňuje na větší akce, které byly letos mezi prvními: výsadba 85 ovocných stromů v úseku Křinec–Bobnice na Nymbursku a ve stejném okrese obnova aleje v úseku Tatce–Hořany–Poříčany, kde je nyní 53 nových ovocných stromů a 20 javorů babyka.

Pravidla pro výsadbu stromů podél silnic

- Budou se dodržovat pravidla pro výsadbu stromů určená Agenturou ochrany přírody a krajiny, vysazovány budou alejové stromy se zapěstovanou korunkou a půjde o kvalitní rostlinný materiál (s rovným kmenem bez poškození pletiv dřeva a kůry a bez známek napadení chorobami či škůdci)

- Druh stromu a umístění budou předem domluveny s dendrologem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a úsek k výsadbě předem odsouhlasí i cestmistr

- Vysazovány budou stromy s minimálním obvodem kmínku 6–8 cm a nasazením koruny ve 120–150 cm; s kotvením stromu na tři kůly (bez kůry a ze stejného materiálu), k nimž budou stromy přivázány kvalitními úvazky (ne provázkem); s dodržením pravidelného sponu minimálně 15 metrů od sebe

- Strom bude opatřen chráničkou proti okusu a také přírodním materiálem jako ochrana proti mrazu či korní spále

- Zajištěna bude následná péče po výsadbě: zálivka, případné opravy kotvení a chrániček, výchovný řez

Zdroj: Gabriela Dymáková, silniční technik – dendrolog Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje