Až do důchodu působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu řepařském v Semčicích. Ani pak ale nezahálel, až do svých 80 let chodil na různé brigády do automobilky.

Celý život psal poezii na různá témata. Nápady mu nechybí ani v pozdním věku a každý rok nějakou báseň napíše. Několik básní si nechal loni nahrát na CD.

Ladislav Vinduška je stále aktivní, sleduje denní tisk i politické debaty v televizi, i když ho dnešní politická situace nijak neuklidňuje. Chodí i na menší procházky. Sportu prý ale nikdy neholdoval, protože na to neměl čas. Nejdříve pomáhal rodičům v hospodářství, poté už se věnoval práci. Má tři dcery, šest vnoučat a řadu pravnoučat.

Ve středu mu přišli poblahopřát a předat dárkový koš a květiny zástupci magistrátu. Ke gratulantům se přidala i ředitelka Pečovatelské služby Jana Volfová. Všichni přáli oslavenci pevné zdraví a vyjádřili obdiv nad jeho elánem. Ladislav Vinduška svým hostům přečetl jednu ze svých básní z roku 1989.