V letošním roce skupina old skautů a část členek Klubu přátel skautingu pod vedení bratrů Baláčka a Tomsy prožila pospolu týden na letním táboře v Bílém Potoce u Hejnic v Jizerských horách. Všech 25 účastníků se aktivně zapojilo dle svých zdravotních možností do programu.

Větší skupina členů postupně poznávala jednotlivé oblasti této nádherné přírody. Začali jsme se seznámením s nejbližší částí, a to u byl Bílý Potok. Je na škodu, že vývoj v celosvětovém hospodářství zasáhl právě zde, a tak zde došlo k zavření sklárny a textilek.

Ubytování bylo dohodnuto s nájemci zařízení, které v současnosti vlastní obec Bílý Potok. Z materiálního vybavení chatiček a přilehlých budov je cítit doba minulá a záměry velké firmy, které celé rekreační zařízení v té době patřilo. Velice skromný standard nám nevadil a postačoval k přespání a relaxaci. Problém ale nastal v úvodu pobytu, neboť ranní teploty klesly na nulu. První chladnou noc vyřešil ochotný pan správce tím, že zapnul akumulačky a ráno jsme se již cítili jako v lázních.

V dalších dnech nás čekalo poznávání částí Smědavy s putováním pod působivou horu Jizera a procházka krásnými lesy, které se účastnila většina z nás.

Prohlídka baziliky v Hejnici nás doslova nadchla, tento architektonický skvost je skutečným důkazem kultury a duchovního směřování místního obyvatelstva.

Netušili jsme, že nás čeká nejdelší, ale nejskvělejší výlet přes Hejnici na Ořešník a vodopády Štolpich, kde doslova přes kopec je Bedřichov, známé zimní středisko. Po strastiplném výstupu následovala náhorní zalesněná část připomínající Boubínský prales s nepřeberným množstvím skal.

Pochopitelně, že na každé vyvýšenině byly skvělé vyhlídky, na které vystoupali jen ti zdatnější z nás. Cestou jsme potkávali a zdravili se s turisty z Čech, nedalekého Německa a Polska. Jejich zrak často spočinul na našich tričkách, na kterých je skautská lilie a nápis JUNÁK KPS OLD SKAUTI MLADÁ BOLESLAV. Celkem jsme tento den ušli cca 12 až 14km. Jako odměna byla káva a sladký zákusek v cukrárně v Hejnicích.

Přepravovali jsme se společně vlakem, ale i busem, takže se snažíme co nejméně ohrožovat krásnou přírodu Jizerských hor. Do Lázní Libverda jsme jednou dorazili pěšky a napodruhé busem. Jedná se o malé lázně, které jsou také mírně poznamenány současnou krizí a bojují o přízeň pacientů. Nedaleký Obří sud je ale stále vyhledávanou atrakcí.

Další městečko, které jsme poznali, bylo Nové Město pod Smrkem s působivým výhledem na dominantu kraje - nejvyšší horu Smrk. Součástí pobytu byly skautské hry organizované bratry Baláčkem a Tomsou za asistence sestry Kate, Tomáše a manželů Tomsových.

Pobyt se vydařil, neboť jsme se setkali ze strany personálu s pochopením a ochotou. Na závěr proběhlo zhodnocení, předání diplomů ze skautských her se zvoláním „Ať žije letní tábor 2010!“.

Poděkování, tak jako v minulých letních táborech, patří za vzornou organizaci bratru V. Baláčkovi.

V měsíci červnu jsme stihli ještě jednu výpravu, a to na památnou horu Říp, kde, ač nám počasí nevyšlo, se všem padesáti účastníkům líbilo.

bratr Sirka