Odběry krve a plazmy byly ve špitále v uplynulých dvou měsících omezené. V úterý 19. dubna byl zahájen provoz v plném rozsahu. Dárci krve a plazmy se tak mohou opět plně objednávat tak, jak jsou zvyklí. Vítaní jsou i noví dárci.

„Prostory bylo nutné opravit, protože byly z 90. let a již přestaly splňovat současné požadavky na moderní transfuzní stanici. Jsem rád, že se nám podařilo v tak krátké době uvést sálek do provozu,“ řekl předseda představenstva Ladislav Řípa.

Dárci, kteří přišli v úterý ráno jako první do nových prostor, byli podle vrchní sestry Jitky Francové z rekonstrukce nadšeni – sálek je totiž prostornější a viditelně modernější.

Hotovo do konce roku

Klaudiánova nemocnice pokračuje na dalších etapách tohoto projektu, přičemž cílem je vybudování takzvaných centrálních laboratoří. Ty vzniknou sloučením hematologické, biochemické a mikrobiologické laboratoře.

V rámci projektu již nemocnice v loňském roce postavila novou krevní banku. Stávající etapa si vyžádá 18 milionů korun. Stavební práce budou kompletně hotové do konce tohoto roku. Součástí investiční akce je též dodávka moderních zdravotnických technologií.

Do této doby sídlily zmíněné laboratoře odděleně v areálu nemocnice. Hematologická laboratoř se nacházela v 1. poschodí pavilonu C, biochemická laboratoř ve druhém poschodí téhož pavilonu. Oddělení klinické mikrobiologie je umístěno ve vzdálené historické budově v Palackého ulici.

Stávající prostory jsou již v nevyhovujícím stavu a neodpovídají požadavkům moderních laboratoří.

Za pomoci potrubní pošty

Ve sloučených laboratořích vznikne centrální příjem materiálu, čímž se zjednoduší manipulace se vzorky i zadávání požadovaných vyšetření do laboratorního informačního systému.

Transport vzorků bude do tohoto centrálního příjmu zajištěn pomocí potrubní pošty, jejíž vybudování je součástí projektu a bude hotová během letošního roku. Tím bude zásadně zkrácena doba čekání na laboratorní výsledek, což bude mít zásadní vliv na zvýšení kvality péče o pacienty nemocnice - zejména u pacientů urgentního příjmu a oddělení navazující péče.