Výběr nejlepších pedagogů vznikl na základě hlasů žáků, pedagogů, školních parlamentů i rodičů v každé ze škol.

Akci moderoval Luboš Dvořák. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Mladá Boleslav.

Seznam všech oceněných:
1. ZŠ Irena Pavlásková (pedagogika volného času, výtvarná výchova),
2. ZŠ Nikola Kovačiková (zeměpis, tělesná výchova),
3. ZŠ Pavel Červenka (zeměpis, dějepis),
4. ZŠ a MŠ Jaroslava Machotová (učitelka MŠ) a Blanka Svobodová (biologie, chemie, prev.),
5. ZŠ Josef Suchánek (učitel 1. stupně),
6. ZŠ a MŠ Marcela Polášková (učitelka MŠ) a Zuzana Poláková (zeměpis, dějepis),
7. ZŠ Lucie Pokorná (tělesná výchova, přírodopis),
8. ZŠ a MŠ Vlasta Buršíková (matematika, fyzika),
9. ZŠ a MŠ Soňa Lukavcová (vedoucí učitelka MŠ) a Michaela Kerdová (učitelka 1. stupně),
ZŠ a MŠ Debř Martina Kolečkářová (přírodopis, chemie),
MŠ Duha Pavlína Šimůnková (učitelka MŠ),
MŠ Vandrovka Milada Mladenová (učitelka MŠ),
MŠ Pididomek Kateřina Cibulka Adamová (předškolní pedagogika),
Gymnázium, Palackého ul. Jakub Vaněk (zeměpis, tělesná výchova),
Gymnázium Dr. J. Pekaře Vladěna Floriánová (česky jazyk, společenské vědy),
Obchodní akademie Blanka Pešánová (německý jazyk, dějepis)
SOŠ a SOU Jičínská Martina Zemanová (český jazyk, dějepis),
ISŠ Na Karmeli Jana Pešková (český jazyk a literatura, dějepis),
SZŠ a VOŠZ Lenka Tauchmanová (odbor. předměty, ošetřovatelství, ošetř. nemocných, ošetř. praxe),
Boleslavská soukromá SŠ Barbora Petrovická (český jazyk, základy společenských věd),
SŠ podnikatelská HERMÉS Daniel Rot (anglický jazyk),
SŠ tradič. řemesel HERMÉS Vladimíra Mikšíková (účetnictví, ekonomika),
ŠA SOU strojírenské Kateřina Rejzková (logistika),
SŠ gastronomie a hotelnictví Luboš Skopec (český a německý jazyk)
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Ilona Štrobachová (speciální pedagogika - učitelství),
ZUŠ Miroslava Koubková (výtvarný obor),
ZŠ Václavkova 950 Helena Řezáčová (vychovatelka družiny, asistentka pedagoga).