Dlouhá je téměř dva kilometry. Lemuje ty nejzajímavější, a především ekologicky nejhodnotnější místa klokočského lesa. A narazíte tam na vodníka i vílu. Tak to je nová naučná a prožitková stezka – Klokočským lesem za hrou, vodou ptačím zpěvem, kterou teď mají možnost navštívit ti, jimž příroda a život v lese není cizí.

Její vybudování ovšem nebyla žádná jednoduchá záležitost. Jak Boleslavskému deníku řekla Eva Kajzarová z krajského ředitelství Lesů ČR Liberec, na jejím vzniku se podílelo pět institucí a řada dalších lidí. První schůzka, při níž se začalo s přípravami celé akce, proběhla na jaře letošního roku.

„Podařilo se nám velmi dobře zakomponovat informace k veškerým tématům, které toto místo, tedy údolí Rokytky, skýtá, a to od historie, přes přírodní krásy až po lesní ekosystém. Hlavně nám šlo o to, předat stezku dětem, aby zde hravou formou zjistily, co všechno mohou v lese najít a tady zažít,“ uvedla Kajzarová.

A právě děti byly ty, které v pondělí, při slavnostním otevřením stezky, na její tříkilometrovou trasu vyrazily. Ještě předtím ovšem pod stromy u jednoho ze stanovišť zazpívaly několik písniček s lesní tematikou.

Vodník a víla

Během cesty návštěvníci narazí na tabule, informující o místních obyvatelích, historii, koloběhu vody v přírodě či informace o mrtvém dřevě v krajině. Zajímavé informace tam najdou lidé rovněž o velkém množství pěvců. „Ti se váží také na další věc, kterou zde návštěvníci najdou, a to jsou ptačí budky,“ uvedla dále Eva Kajzarová.

Budky přitom vyráběli rodiče dětí z Mateřské školy Bakov nad Jizerou. Přibližně dvacet kusů budek pro osm druhů především dutinových pěvců, poté je společně za pomoci ornitologa pověsili na stromy, lemující naučnou a prožitkovou cestu. Stačí jen při procházce klokočským lesem občas zvednout oči a dobře se dívat.

Cestou lidé narazí také na několik dřevěných soch, představujících tajemné bytosti – duchy klokočského lesa, jako je například vodník Bakovec či víla Klokočenka.

Podle starostky Bakova nad Jizerou Jany Štěpánové jde o první stezku, na jejímž vzniku se podílelo tak velké množství partnerů. „Mám z toho obrovskou radost, protože především zapojení dětí z mateřské školy je krásná věc,“ uvedla bakovská starostka Štěpánová s tím, stezku mohou bez problémů navštívit jak pěší, tak i cyklisté nebo rodiny s kočárky. Trasa totiž vede udržovanou lesní cestou.

Národní přírodní památka

Za hrou, vodou a ptačím zpěvem můžete klokočským lesem vyrazit od Úpravny vody Rečkov. Právě toto území, tedy Národní přírodní památka Rečkov, se od 1. června zvětšilo na 26,4 hektaru ochranného pásma. K rozšíření došlo podle tiskového mluvčího Lesy ČR Zbyňka Boublíka především na základě nových poznatků o výskytu evropsky významných druhů. „Především jde o drobného měkkýše vrkoče bažinného a rostliny popelivky sibiřské, která se do území začlenila i v přilehlém cenném mokřadním komplexu a lučním porostu,“ uvedl mluvčí Lesů ČR.

Na vzniku stezky se podílela řada institucí, a to město a Mateřská škola Bakov nad Jizerou, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Lesy ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, a řada dalších lidí, kteří vyráběli sochy a samotné informační tabule. Realizace naučné stezky stála přibližně 150 tisíc korun.