Občané a politici z koalice i opozice se v pátek dopoledne zúčastnili slavnostní akce u příležitosti 93. výročí vzniku samostatného československého státu. Setkání se tradičně konalo na Komenského náměstí u památníku padlých z let 1914 – 1920. Při této příležitosti zde zahrál Dechový orchestr Dobrovanka.

Poté následoval projev primátora města Raduana Nwelatiho, kladení věnců k pomníku i čestná salva z pušek členů legionářské jednoty. Po státní hymně pohovořil k historickým souvislostem 28. října předseda mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské Tomáš Pilvousek. Akci zakončila opět hudba a také vystoupení mažoretek Kopretinky.

Dnešního slavnostního setkání se zúčastnilo kolem 200 lidí, mimo jiné i členové rady a zastupitelstva, poslanec Jan Smutný, zástupci spolků, sdružení a různých organizací.

Vzpomínat na historii je důležité

"Vzpomínat na naši historii je velmi důležité. Je důležité připomínat i mladším generacím významné milníky v naší novodobé historii. Státní svátek by se neměl stát jen dnem, kdy je volno. Je ale dnem, kdybychom si měli vzpomenout, proč tento den slavíme," řekl mimo jiné primátor Raduan Nwelati.

Vyjádřil lítost nad malým počtem přítomných mladých lidí. "Národ, který si nepamatuje na svoji minulost, nemá také žádnou budoucnost. Proto vás moc prosím, abyste svým dětem, vnučkám či vnukům, připomínali naše významné dny v historii. Buďme všichni hrdí, že máme český stát," řekl primátor.

Zástupce ČSOL Tomáš Pilvousek připomenul v širších souvislostech vznik samostatného státu, co mu předcházelo, i významný podíl legionářů na vzniku československého státu. Připomenul oběti těch, kteří zahynuli na bojištích ve Francii, Rusku i Itálii. "Úctu těmto nejlepším synům národa se rozhodlo vzdát i tehdejší vedení města, které na svém vůbec prvním zasedání v noci z 28. na 29. října 1918 rozhodlo o zbudování památníku, který by připomínal ty mladoboleslavské občany, kteří se z bojů za naši svobodu již nevrátili. Je nanejvýš symbolické, že se před tímto památníkem, ze kterého zbylo pouze torzo, scházíme pravidelně a sešli jsme se i dnes," řekl Pilvousek. Vyzval přítomné, abychom si vážili odkaz našich předků a nepopírali význam tohoto dne.