Přestože hasit plameny ze vzduchu je doménou pilotů, předně je nutné, aby pozemní jednotky naplnily vodou takzvané bambi vaky, závěsný nádoby, které následně oheň zkrápí vodou. Ty se plní obvykle dvěma speciálními proudnicemi. Hasiči si tyto dovednosti osvojili během několikerého opakování.