Nejprve praskající větev a pak pláč zraněné dívky se v pátek ozval z areálu 8. základní školy v Mladé Boleslavi. Strážník městské policie, který v tomto místě vykonával pravidelnou kontrolní činnost ihned vyrazil dívce na pomoc.

"Strážník okamžitě poskytl zraněné první pomoc. Ta popsala bolestivé poranění tak, že pojal podezření z možného závažnějšího poranění. Proto přes operačního důstojníka přivolal záchrannou službu. Dále přes přítomnou kamarádku zraněné informoval matku dívky, která se také ihned dostavila na místo,"řekl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Po příjezdusanitky pomohl strážníkzdravotníkům při fixaci dívky do nafukovacího stabilizačního lehátka a dále při naložení zraněné dívky, která byla převezena k dalšímu vyšetření do Klaudiánovy nemocnice.