V úterý se v prostorách Vzdělávacího centra Na Karmeli uskutečnil premiérový ročník "Festivalu jazyků".

Jeho součástí byla prodejní výstava cizojazyčné literatury, výukových materiálů pro vzdělávání jazyků, odborných knih a časopisů.

Ve vstupní aule hlavní budovy mělo svá stanoviště deset různých vydavatelství. Na místě bylo možno zakoupit nebo objednat celou řadu vzdělávacích testů i pomůcek umožňujících interaktivní studium.

Své si jistě našel každý od začátečníků až po velmi pokročilou úroveň. Bohatá byla i nabídka různých typů cizojazyčných slovníků – překladové, výkladové, frazeologické, cestovní… Každý si mohl vybrat dle své potřeby.

Zajímavou nabídku představili i zástupci anglicky vydávaných časopisů Bridge, Gate a e-časopisu The Word, který je náročnost svých anglických textů schopen přizpůsobit jazykové úrovni čtenáře.

Ze vzdělávacích autorit, nabízejících mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, se na festivalu představili British Council a City&Guilds. Svou nabídku představila i jazyková škola ESL. V rámci festivalu proběhla řada prezentací, týkajících se použití výukových materiálů, nejmodernějších trendů ve výuce jazyků a využití interaktivní výuky.

I přes nepřízeň počasí, které nelákalo do ulic, si zájemci z řad studentů, jazykových lektorů i veřejnosti cestu na Festival jazyků našli. Zájem byl zejména o výukové publikace s podporou CD, které umožňují rozšíření získaných znalostí samostudiem s pomocí poslechů a interaktivních testů.

Největší zájem byl o materiály pro anglický a německý jazyk, nicméně například u slovníků se prosadily i další jazyky – ruština, španělština a francouzština. Prodejní výstavu navštívilo přes 100 zájemců a většina z nich neodcházela s prázdnou.