V Bakově nad Jizerou byl v červnu spuštěn provoz sdílených kol. Jedná se o pilotní projekt na období do 30. listopadu 2021 s měsíční zkušební dobou. K dispozici je šest stanovišť a celkem 25 kol, které je možné využít jako alternativní dopravní prostředek po městě, jeho místních částech, nebo pro spojení mezi Mladou Boleslaví a Mnichovým Hradištěm.

Sdílená kola si totiž zájemci mohou vypůjčit v jakékoliv z těchto mladoboleslavských měst a vrátit je v jiném. Prvních patnáct minut je díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto zdarma. Podíl těchto krátkodobých výpůjček přitom činí 91 %. 

Letos v květnu byla prodloužena smlouva s nextbike také v Mladé Boleslavi, a to až do roku 2024. Společnost nextbike hodnotí projekt sdílených kol v Mladé Boleslavi jako jeden z nejúspěšnějších v celé České republice. Jedním z hlavních faktorů úspěšnosti je kvalitní cyklo infrastruktura. 

V Mladé Boleslavi sdílená kola nextbike oslavila 25. května už roční výročí provozu. První rok projekt vykázal celkem 160 532 výpůjček, z toho připadá 147 481 na mechanická kola. Oblibě se těší také elektrokola, která zaznamenala 13 051 výpůjček.

V regionu se registrovalo ke službě přes 8 000 uživatelů, z toho necelých 5 000 na kolech aktivně jezdí. Mladoboleslavané už na sdílených kolech najeli přes 224 000 kilometrů. V Mnichově Hradišti, v němž byl zahájen provoz v polovině dubna, evidují už 1 000 výpůjček. 

Uživatelé sdílených kol ulevili místnímu silničnímu provozu a během uplynulého roku snížili uhlíkovou stopu o 16,8 tun CO2 oproti automobilové dopravě (ekvivalent 800 vysazených stromů za rok).

Podpora vzniku nových cyklostezek patří i mezi priority Nadačního fondu Škoda Auto ve spolupráci s městy v regionu. Aktuální je například realizace nové lávky přes řeku Jizeru dle návrhu prof. Pleskota v blízkosti železničního mostu na Krásné louce a cyklostezka lemující levý břeh řeky.

V plánu je také cyklostezka spojující východní předměstí Mladé Boleslavi s Kosmonosy podél dálnice D10, lávka přes Klenici u motorového centra Škoda Auto, lávka přes D10 v Mnichově Hradišti navazující na tzv. Husovu Alej nebo úvaha nad obnovou lávky pro cyklisty a pěší na místech bývalé železniční vlečky pod vlakovým nádražím v Mladé Boleslavi.

Zahájení služby sdílených kol navázalo na výsledky průzkumu veřejného mínění, z něhož vyplynulo, že občané regionu mají o sdílená kola velký zájem. To potvrdila i provozní čísla, která vykázala každodenní nárůst počtu denních výpůjček ode dne spuštění dosud.