Ekocentrum využívá řada místních dětí i rodičů, pořádají se zde nejrůznější akce i zájmové kroužky, proto se ukazuje jako nutný krok celkově areál zrekonstruovat.

„Vypracovali jsme projekt na úpravu Zahrady, který se skládá ze dvou částí. Jednak jde o rekonstrukci budov, a také chceme upravit vlastní zahradu jako takovou, tedy zeleň a vše, co k tomu patří. Jelikož se ekocentrum nachází na pozemcích města, rozhodli se nám zastupitelé schválit dotaci na stavební část projektu,“ vysvětluje ředitelka domu dětí Hana Suková Pelantová.

„Jedná se o výstavbu nové budovy v místě, kde je současná kavárna. Poté se budou opravovat prostory a zázemí skleníku a dalších budov. Tato investice bude hrazena z dotací, město se bude finančně podílet patnácti procenty,“ řekl k tomu náměstek primátora Jiří Bouška.

„Stávající kavárna bude zbourána a místo ní vyroste nová, měly by tam být i dvě učebny plus zázemí pro naše provozní pracovníky,“ upřesňuje plány ředitelka.

Práce by měly začít v červnu letošního roku a podle slov náměstka primátora Daniela Marka budou trvat 12 až 14 měsíců.

V další fázi přijde na řadu úprava samotných venkovních prostor zahrady, kde je v plánu její účelnější využití pro osvětu a rekreaci návštěvníků, pro ekovýchovné a přírodovědné programy jak pro školy, tak třeba pro rodiče s dětmi a vůbec širokou veřejnost.

Peníze na tuhle část rekonstrukce poskytne Středočeský kraj. „Jedná se o financování úprav zahrady a zeleně, na které jsme odsouhlasili přispět částkou zhruba 900 tisíc korun,“ potvrdil náměstek hejtmana Středočeského kraje Robin Povšík.

Nové ekocentrum se bude pyšnit řadou interaktivních prvků, které budou sloužit ke vzdělávání a zároveň zábavě návštěvníků. Jde například o venkovní jezírko, nádrž na dešťovou vodu nebo altánek.