To, že projekt pilotně proběhne právě v Mladé Boleslavi, není prý náhoda. „Dostal jsem pověření řídit tým, který má tento přelomový projekt digitalizace procesu evidence pracovní neschopnosti na starost. A díky mé vazbě na naše město logicky vyplynulo, že jedním z míst, kde budeme nový systém testovat, bude právě Mladá Boleslav. Jsem velmi vděčný ředitelům obou zařízení, že se k testování přihlásili,“ uvedl náměstek primátora Robin Povšík.

Plné spuštění projektu je pak plánováno na začátek roku 2020. Za hlavní přínos může být považováno to, že dojde k úplnému odstranění papírové dokumentace, čímž se urychlí cesta neschopenky od lékaře k zaměstnavateli. „Na jednu stranu si říkáme, že žijeme v digitálním věku, ale na stranu druhou ještě stále mnoho našich činností ovlivňuje klasické papírování. Tímto projektem ministerstvo práce startuje postupný proces elektronizace svých procesů. Je skvělé, že právě Mladá Boleslav je místem, které se bude na elektronizaci veřejné správy podílet,“ dodal Povšík.

E-neschopenka je vlastně elektronizací dokumentace právě mezi pacientem, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení.