Jiří Dienstbier ml., rovněž politik a senátor, ale také místopředseda ČSSD a současný prezidentský kandidát, pozvání přijal a oba sociální demokraté se tak společně setkali s obyvateli města v komorním hudebním salónku Muzea Mladoboleslavska.

Přestože oba politici se nejprve chtěli vyjádřit k některým zásadním tématům, nepříliš početné, zato ale velmi aktivní publikum jejich koncepci záhy pozměnilo.

Diskuse byla živá. Někteří její účastníci si však bohužel význam slova beseda vyložili špatně a přišli pouze prezentovat svůj politický názor bez jakékoliv ochoty o něm dál přemýšlet.

Na přetřes přišla celá řada klíčových politických a společenských témat, obecných i zcela konkrétních.

Hovořilo se o významu senátu, principech občanské společnosti, prezidentské amnestii, ale také o podobě povolební koalice nebo toleranci vůči jiným politickým vyznáním.

Každý účastník, který přišel na setkání s otevřenou hlavou, měl cestou domů o čem přemýšlet.