My jsme si ale povídali se starostou Dolní Krupé, kde fara leží, protože právě obec má na jejím zvelebení nemalou zásluhu.

Bude se obec  podílet na opravách střechy fary?
Finančně ne, ale na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi obcí Dolní Krupá a Muzeem Mladoboleslavska udržujeme farní zahradu.

Co se na ní změnilo?
Po roční práci na zvelebení zahrady, na němž pravidelně pracoval zaměstnanec obce, je zahrada v mnohem lepší kondici, než tomu předtím. V současné době vypracovává zahradní architekt na projekt revitalizace návesního prostoru včetně farní zahrady tak, aby zahrada i náves byly nově koncipovány v rámci původní barokní kompozice, a zároveň prostor odpovídal současným potřebám obce a muzea.

Další plány?
Z plánů mohu prozradit založení sadu starých ovocných odrůd, farní bylinkové zahrady či pastevní chov zvířat – ovcí, koz, včel, navazující přímo na farní zahradu.

Střecha, zahrada… jaké další opravy fara vyžaduje?
Kromě střechy je to rekonstrukce komínového systému, vyřešení protézy trámu v severozápadní části objektu, rekonstrukce černé kuchyně, přístavku, rekonstrukce hospodářského objektu. Samozřejmé budou nové elektroinstalace, zabezpečovací a protipožární zařízení. Společnými silami pak bude obec s muzeem řešit sociální zařízení.

Změní se využití fary?
Nyní byla fara využita pro několik akcí, na farní zahradě se uskutečnilo Svatováclavské posvícení s kulturním programem, měli jsme tu i ochutnávku svatomartinských vín a ve spolupráci s muzeem připravujeme na neděli 15. prosince od 16 hodin živý betlém. Vystoupí tu Folklorní soubor Furiant a bělský sbor Carillon.

A po rekonstrukci?
Fara má své poslání určené, bude výhradně muzejním objektem, přáním obce pak je, aby bylo i živým muzeem a aby obec mohla příležitostně využívat zahradu pro divadelní představení, případně spolupořádat besedy či přednášky, nebo podobné akce, jako byla ochutnávka Svatomartinských vín.

Jaký je k faře přístup?
Za obec plánujeme na příští rok přivedení turistických stezek do obce a k faře, vytvoření informačních panelů a revitalizaci návsi. Na podzim 2014 by pak mělo dojít k založení sadu starých ovocných odrůd.

Chystá se slavnostní otevření fary?
Bezesporu. Otevření muzea na faře bude velkou událostí nejen pro obec, ale i pro širší region, neboť muzeum zaměřené na význam fary v životě venkovského obyvatelstva s podtextem důrazu na život na venkově v takto výjimečném objektu jinde nenajdete. Možná uspořádáme sraz rodáků a přátel obce…