Kolik policistů chybí v současné době v na Mladoboleslavsku?

Aktuálně do svých řad hledáme 29 policistů a policistek. Podle tabulkového stavu by nás mělo být celkem 260.

Nábor nových policistů trvá už několik let. Máte spočítáno, kolik se jich přihlásilo a kolik z nich bylo úspěšně přijato?

Ano, intenzivnímu náboru se věnujeme od začátku roku 2015. Tehdy projevilo zájem o práci u policie 97 uchazečů. V roce 2016 to pak bylo celkem pětatřicet uchazečů. Z tohoto celkového počtu prošlo úspěšně přijímacím řízením a bylo následně přijato dvanáct policistů.

Obvodní oddělení najdeme kromě Mladé Boleslavi také v Mnichově Hradišti, Benátkách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem a Dobrovici. Dá se říct, kde jich schází nejvíce?

Nejvíce policistů chybí na obvodním oddělení právě v Mladé Boleslavi, ale i u dopravní policie. Personální problémy však trápí i další teritoria, tedy Mnichovo Hradiště, Bělou pod Bezdězem i Benátky nad Jizerou.

Jak si tento nedostatek policistů vysvětlujete? Má na to vliv vzdělání, peníze, nebo náročné fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení?

Největší problém vidím na Mladoboleslavsku v charakteru tohoto regionu. Je zde mnoho pracovních příležitostí, kde jsou nástupní platy mnohem vyšší, než je ohodnocení začínajícího policisty. Policejní profese je zajímavá pro uchazeče, kteří jí vnímají jako možnost celoživotního uplatnění a v rámci své kariéry mají možnost dalšího profesního růstu.

Každý chybějící člověk určitě ovlivňuje činnost, které se může věnovat úplný tým. Jak konkrétně je to u policie? Musíte omezovat počty policistů, které posíláte do terénu, případně zbývají vám policisté, kteří se věnují prevenci?

Je pravda, že meziročně v našem regionu klesá kriminalita a s tím i zatíženost policistů. Otevírá se tedy i větší prostor vykonávat preventivní činnosti v terénu, zaměřovat se na rizikové zóny na základě vyhodnocení map kriminality a zejména svojí činností zvyšovat pocit bezpečí občanů. Nedostatek policistů se však projevuje zejména v zabezpečení nepřetržitého výkonu služby, kdy s personálním podstavem je problematické někdy naplánovat na útvarech služby.

Kdo se může stát policistou nebo policistkou?

Může to být občan České republiky, starší osmnácti let, který je bezúhonný, má úplné středoškolské vzdělání, není členem politické strany, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a úspěšně absolvuje přijímací řízení. V něm se zkoumá jeho fyzická, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu služby. Největším úskalím přijímacího řízení je psychologické vyšetření, kde řada uchazečů neuspěje, a jsou proto vyhodnoceni jako nevyhovující. Zájemci nás mohou navštívit osobně v budově územního odboru v Boleslavské ulici, kde jsme připraveni zodpovědět jim všechny otázky. Rovněž se na nás mohou obrátit elektronickou cestou prostřednictvím mailové adresy mb.podatelna@pcr.cz, případně mohou zavolat na 974 877 629.