Obyvatelé Debře, Bradlece, Kosmonos nebo Chudoples se budou možná už v příštím roce potýkat s objížďkami. Pokud vše půjde tak, jak má, v roce 2014 obsadí část silnice II/610 silničáři.

Zatím není jasné, jakým způsobem budou práce na silnici rozděleny do etap. Jisté však je, že podstatná část silnice získá nový povrch.

Staveniště by mělo začínat v sousedství křižovatky na kopci v Debři nedaleko autobusové zastávky Debř, hlavní silnice a vést kolem zahrádkářské kolonie, kosmonoského zámku, městského úřadu a od náměstí pokračovat do kopce Hradišťskou ulicí až k parkovišti před Psychiatrickou nemocnicí.

„Hlavní těleso silnice patří Středočeskému kraji, chodníky však spravuje město. Z toho důvodu budou práce probíhat za součinnosti krajského a městského úřadu," uvádí starosta Miroslav Vaněk.

Město do projektu, jehož cílem je poskytnout frekventované komunikaci potřebnou údržbu a cestujícím větší komfort, investuje zhruba 10 milionů korun, kraj dalších 46 milionů. Jak je však v poslední době zvykem, tato projektová cena se s nejvyšší pravděpodobností ještě sníží.

„V současné době nás nejvíc trápí výběr realizátora zakázky. Vždy máme sice smluvně ošetřeny penalizace, ty nám ale stavbu nezrealizují. Pokud máme navíc udělenu dotaci, musíte ji včas využít, jinak o ni přijdeme. Při výběru firmy se tak modlíme, aby firma byla solidní a vše splnila," reaguje na nedávné nepříznivé zkušenosti se stavebními firmami vybranými na základě nejnižší nabídky starosta Vaněk.

Výběr realizátora je však tentokrát plně v rukou kraje.

Protože na projekt už bylo vydáno stavební povolení a byly podepsány smlouvy mezi městem a krajem, stavba může být zahájena hned po skončení výběrového řízení, tedy hned jak to meteorologické podmínky dovolí.

Silniční práce se budou týkat zejména povrchu komunikace, v některých lokalitách ale dojde rovněž k zahloubení vozovky, aby se nový povrch všude dostal pod úroveň podezdívek přilehlých nemovitostí. Údržbou projdou také chodníky.

V průběhu prací by se měly dočkat revize rozvodné sítě, ačkoliv větší zásahy se v tomto ohledu nepředpokládají.

Stavba donutí některé obyvatele jezdit objízdnými trasami, například bradlecké povede přes Josefův Důl, bohatá silniční síť však způsobené těžkosti minimalizuje.