Asi třetina učitelů zmizela na konci minulého školního roku právě kvůli sporným vztahům s ředitelem. Stejný scénář se přitom opakuje, hned v prvním roce působení Romana Krále opustilo školu osm učitelů a loni dalších devět, jen část z nich přitom odcházela do penze.

Situací se proto začali zabývat i boleslavští radní. Náměstek primátora Daniel Marek doporučil řediteli, aby v zájmu školy a jejích žáků rezignoval. Král to odmítl. „Nemyslím si, že vedu školu špatně, a nevidím důvod, proč bych měl odejít. Počet odcházejících pedagogů je sice vysoký, ale pouze pět z nich odchází proto, že nesouhlasí s tím, jak školu vedu,“ bránil se Král.

Kauza rozdělila na dva tábory učitele i rodiče. Zatímco někteří z nich podporují snahu magistrátu Krále odvolat, druzí ho brání a podporují. Právě jeho nástup na post ředitele podle druhé skupiny nastartoval změny, po nichž škola dlouho volala.

 

Rodiče, kteří stojí na straně Krále, důrazně připomínají, že i za předchozí ředitelky Hany Mackové školu opustila řada kvalitních učitelů. Dokonce celá třída i s třídní učitelkou. 

„Mnoho rodičů za poslední tři roky dalo na druhou základní školu své děti právě díky novému konceptu školy. Obáváme se, že požadovaná změna vedení by v této fázi už rozeběhnutého procesu změny škole naopak velmi uškodila,“ říká za rodiče Lenka Vornhagen, podle které by odvolání Krále vedlo ke snížení kvality výuky, což by odnesli žáci. Mezi pozitivními změnami jsou podle ní například nové metody práce, projektové činnosti, přítomnost rodilého mluvčího, který dětem usnadňuje výuku jazyků, kontinuální vzdělávání učitelů nebo navýšení kapacity školní družiny a zájmových kroužků.

Za Romanem Králem stojí také učitelka z další boleslavské školy Iveta Francová, jejíž dítě druhou základní školu navštěvuje. „Protože jsem také učitelka, mohu situaci posoudit i z profesního pohledu. Kolegové z druhé základní školy pod vedením Romana Krále pracují s nadšením a nad rámec svých povinností i pracovní doby,“ říká.

Také Klára Hrdá si myslí, že Král vede školu dobře. „Má starší dcera navštěvuje druhou základku tři roky, tedy stejně dlouhou dobu, jakou tam působí současný ředitel. Jeho vize propojit školu ve velký celek, kde učitelé, děti a rodiče budou fungovat jako jeden organismus, je podle mě dobře propracovaný. Změny, které si předsevzal prosadit, se skutečně dějí. Jeho práce je za ním vidět,“ chválí Královu práci mladá maminka. Ani rodiče dětí, které navštěvují školu osm let, si nestěžují. „Za poslední tři roky vidíme na škole velký pokrok a mnoho změn k lepšímu. Král má vizi odpovídající současným trendům a odvahu ji uskutečnit. Přáli bychom si, aby ji mohl dokončit,“ doufají manželé Janebovi.

Zcela opačně celou záležitost vnímají manželé Kateřina a Oldřich Richtrovi, kteří stojí na jiné straně barikády. „Bylo by nejlepší, kdyby ředitel sám odstoupil a věc dále nekomplikoval. Víme o dětech, které kvůli němu školu opouštějí. Situace už je opravdu neúnosná a jeho odchod je jediné řešení. Jsme rozhodnuti spojit síly i s dalšími rodiči a za jeho odvolání bojovat,“ říkají odhodlaně.

VYJÁDŘENÍ RODIČŮ
Mgr. Iveta Francová 
Jsem matkou dítěte, které chodí na 2.ZŠ a zároveň učitelkou na jiné boleslavské škole. Mohu proto posoudit školu jak z osobního, tak profesního pohledu. Učitelé na 2.ZŠ, se kterými jsem přišla do styku, pod vedením pana ředitele Krále pracují s nadšením, mají svoji práci rádi a navíc jsou ochotni pracovat a tvořit nad rámec svých povinností a pracovní doby. Stejně tak děti mají rády své učitele a škola je pro ně bezpečným místem, a to je pro mě rozhodující. " 

Klára Hrdá
"Pana ředitele Krále znám 3 roky. Stejně tak dlouho navštěvuje 2. ZŠ má starší dcera. Nemám tedy srovnání s předchozím vedením školy, ale hned seznamovací schůzka s p. Králem mě přesvědčila, že jsme školu vybrali dobře. Jeho celková koncepce, plány nebo směr, kterým chce školu vést, mě zaujala. Ztotožnila jsem se s vizí, kterou pan ředitel měl - propojit školu v jeden celek, kde učitelé, děti a rodiče budou jeden organismus, který by měl kooperovat. Změny, které si předsevzal prosadit, se opravdu dějí… školní klub, třídnické hodiny, školní parlament atd. Jednání, které jsme s panem ředitelem vedli, bylo velmi korektní a férové. Přesně takový mi přijde i pane ředitel… je fajn, že práce je za ním opravdu vidět! Má naši plnou podporu!!"

Manželé Janebovi
"Naše děti chodí na 2. ZŠ již osm let. Za poslední tři roky vidíme velký pokrok a mnoho změn k lepšímu. Ředitel Král má progresivní vizi a má i odvahu ji uskutečnit. Přáli bychom si, aby měl šanci ji dokončit a pomohl vrátit 2. ZŠ mezi vyhledávané školy, ke kterým v minulosti patřila.”

Hasmik Kroupová
"Pamatuji si docela přesně na představení pana ředitele Krále před třemi lety, odcházela jsem tehdy s pocity, že to je ono, tak to má vypadat a těšila se na změny, které společně se školou zvládneme.
Obdobný dojem se mi držel i po dobu tří let. Pana ředitele neznám jinak, než ze společných setkání na radách rodičů a obdivuji, že zvládá objektivně, věcně a konstruktivně jednat s námi, s rodiči. Obdivuji i dceřinu učitelku Marii Tomsovou pro její aktivní, férový a trpělivý přístup k dětem. Velmi ráda pana ředitele Krále, paní učitelku Tomsovou i ostatní progresivní učitele podpořím pro jejich setrvání na "dvojce”."

Vunčovi
Do MB jsme se přistěhovali před dvěma lety. Výběr školy byl pro nás jednou z priorit. Pro 2.ZŠ jsme se rozhodli, protože se nám líbila nabídka školy- rozšířená výuka jazyků, rodilý mluvčí, možnosti výjezdů do zahraničí, ale hlavně nás přesvědčila prezentace ředitele při osobní schůzce. Po 2 letech musíme konstatovat, že jsme se nespletli. Není nám nyní jasné, z jakého důvodu by měl ředitel Král své působení na škole ukončit. Rozhodně stojíme o to, aby ve vedení zůstal.

Mgr. Lenka Vornhagen
"Před 4 lety jsem zvažovala přesun starší dcery na jinou školu- právě z důvodu odlivu kvalitních a inovativních pedagogů. S obavami jsem vyčkávala příchod nového ředitele, který však mé očekávání naštěstí doposud naplňuje. Je mi jasné, že naše děti se již nemohou učit stejným způsobem jako my před 30 lety a nové formy výuky, respektující přístup učitelů k dětem, vítám stejně vřele jako např. otevřenou komunikaci mezi školou, žáky a rodiči, či vytváření bezpečného školního prostředí. I proto jsme se nakonec rozhodli na “dvojce” zůstat a zapsat do ní i naše mladší děti."