Na tuto skutečnost na svém webu upozornilo i město Mnichovo Hradiště a zdejší odbor životního prostředí situaci dále sleduje. „Doufejme, že ptačí chřipka zůstane v Libereckém kraji. Je však pravděpodobné, že se rozšíří dál. Lidé by proto neměli krmit žádné volně žijící ptactvo a veškeré úhyny by měli hlásit na Státní veterinární správu,“ uvedl pro Deník vedoucí odboru Petr Vojtek.

Všichni chovatelé drůbeže a ptactva by si nyní měli dát pozor. Státní veterinární správa v souvislosti s ptačí chřipkou vydala nařízení, které se týká zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu, přemisťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svozů drůbeže a ptactva. Tím se má eliminovat riziko zavlečení nákazy do chovu a zamezí se tak jejímu šíření. Největší riziko nákazy domácího ptactva je podle veteriny právě při krmení ve venkovních prostorách. Slepice, kachny, husy, holuby a další drůbež je nyní nutné držet zavřenou a nepouštět ji do výběhu či do voliér.

Státní veterinární správa radí:
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V rizikových obdobích (jarní a podzimní migrace volně žijících ptáků) výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budov.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem;
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží;
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky;
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem;
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní
ptáci, nebo v blízkosti těchto vodních ploch a toků;
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží; ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany);
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.

Zdroj: SVS