Nejcennější tekutina? Krev. Málokdo si tohle v dnešní uspěchané době uvědomuje. Mladoboleslavští dárci krve mají ale jasno, darovat krev je jejich poslání. Za to jsou také pravidelně oceňováni, a nejinak tomu bylo i v den pro ně sváteční, Světový den dárců krve, který připadl na 14. června. Oslavy se konaly ve sboru českých bratří v Mladé Boleslavi.

Ohledně dárců a dárcovství jsme vyzpovídali člověka nejpovolanějšího, ředitelku ČČK/Českého červeného kříže/ pro Mladou Boleslav Michaelu Mittnerovou.

Darují krev více muži nebo ženy?

S výší počtu odběrů převažují mezi dárci muži, je to dáno i tím, že ženy nesmí dávat krev například během těhotenství. Darovat krev mohou mladí lidé od 18 let, a i ti se v registru, jako prvodárci, objevují.

Kolik dárců krve evidujete na Mladoboleslavsku?

Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav ročně vyhodnotí průměrně asi sto čtyřicet dárců, kteří dosáhli deseti odběrů, sto dvacet dárců s dvaceti odběry, sto dárců se čtyřiceti odběry a dvacet dárců s osmdesáti dosaženými odběry. Zlaté kříže druhé a první třídy  za sto dvacet a sto šedesát odběrů se předávají centrálně pro Středočeský kraj, respektive celorepublikově. V minulém roce má sto dvacet odběrů v naší evidenci pět dárců. V letošním roce dosáhl jeden dárce krve dvě stovky bezplatných odběrů krve.

Letošním mottem Světového dne dárců krve  je: Každý dárce je hrdina.

Každý, kdo se rozhodne nezištně pomoci druhému, zaslouží označení hrdiny.

Jak dárci komentují své důvody pro dárcovství?

Podle mých osobních zjištění, dárci sami skromně prohlašují, že darování krve je to to nejmenší, co mohou udělat pro druhé. V příbězích se nejčastěji objevují důvody, kdy začali darovat krev poté, co krev potřebovali jejich nejbližší (nejčastěji rodiče).

Také darujete krev?

Ze zdravotních důvodů bohužel darovat krev nemůžu, přesto, že bych velmi ráda. I mému tatínkovi pomohl jeden z dárců k uzdravení.

Co byste vzkázala lidem, kteří o dárcovství uvažují?

Pokud někdo váhá, prosíme, přijďte. Můžete pomoci.  Nevíte, kdy vám nebo vašim blízkým či jinému člověku bude nutné zachránit zdraví nebo dokonce život transfuzí krve nebo podáním léku vyrobeného z krevního derivátu. Bezpříspěvkové dárcovství krve vnímám jako opravdu nezištný, lidský čin, kterých bohužel v dnešní době už není mnoho. Proto všem dárcům ještě jednou děkujeme apřejeme pevné a stálé zdraví a mnoho osobních úspěchů.

Současní ocenění

Čtrnáctého června bylo pozváno 34 dárců s nárokem na Zlatý kříž ČČK za 80 odběrů, dostavilo se 32 dárců. „Tento počet 34 dárců je opravdu vysoký a moc si ho vážíme," řekla ředitelka ČČK Mladá Boleslav Michaela Mittnerová. Dále bylo pozváno 45 dárců s nárokem na zlatou medaili profesora Jánského za 40 odběrů, zúčastnilo se 28. Pozvánku dostalo i 67 dárců za 20 odběrů. Odběr, stříbrnou plaketu si osobně vyzvedlo 38 dárců.

Statistiky

Počty z Hematologicko-transfuzního oddělení Klaudiánovy nemocnice:

Počet dárců celkem: 6.224

Počet nově registrovaných: 778 Počet odběrů krve: 10.793

Počet bezpříspěvkových odběrů krve: 10.793

Počet odběrů plazmy celkem:                               3.596

Počet bezpříspěvkových odběrů plazmy: 3.596

Celkový počet dárců v ČR:

Jejich počet dosud nedosahuje početního stavu doporučeného WHO. V současnosti je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno 290 tisíc dárců krve a jejích složek, k doporučenému počtu však stále chybí asi 100 tisíc dárců. V praxi to znamená, že transfúzních přípravků pro nemocné není nedostatek, při jejich zajišťování však mohou někdy nastávat obtížné situace.

Pavel Bryxi: Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat krev…

Pavel Bryxí daruje krev už dvacet čtyři let, od roku 1988. V den, na který připadá Světový den dárců krve, si do Sboru českých bratří přišel pro zasloužené ocenění, a my jsme mu položili pár otázek.

Jak jste se k dárcovství krve dostal?

Krev jsem začal dávat se skupinou svých spolužáků na základě náboru nových dobrovolníků .

Jaké ocenění jste nyní dostal?

Při slavnostním aktu mi byl udělen zlatý kříž třetí třídy za osmdesát odběrů krve.

Domníváte se, že je dostatek lidí, kteří darují krev?

Osobně si myslím, že je dárců krve spíš úbytek.

Jste v rodině jediný dárce?

Ano, z nejbližší rodiny jsem jediný, kdo daruje.

Darujete krev i plazmu?

V posledních dvou letech daruji převážně krevní plazmu. Tyto odběry jsou každý měsíc. Ale podle potřeb transfuzní stanice mezi nimi občas daruji i krev. Asi před deseti roky jsem se přihlásil do registru dárců kostní dřeně. Součástí každého odběru jsou kompletní testy krve a další vyšetření, takže mám zároveň pravidelnou kontrolu svého zdravotního stavu.

Zažil jste někdy nějakou dramatickou situaci, při které byla potřeba transfuze krve?

Osobně ne, ale každý kolem sebe vidí dopravní nehody se zraněnými, počty prováděných operací a transplantací. U všech těchto úkonů je potřeba krev od dárců.

Co byste vzkázal těm, kteří s dárcovstvím váhají?

Každý z nás by si měl uvědomit, že se může dostat do situace, kdy bude potřebovat krev. Krev ani léky vyráběné z krve nejsou samozřejmostí. Tímto přirozeným způsobem můžete pomoci ostatním.

Nejste tu sám, máte sebou svého syna?

Ano, na předávání křížů a plaket za dárcovství krve jsem vzal i svého desetiletého syna Matěje. Myslím si, že i on na  základě této události pochopil důležitost darování krve.