Velikonoční řehtání se v Sýčině dodržuje každý rok. Řehtají tu převážně děti, a to jak kluci, tak i holky. S menšími dětmi chodí i rodiče. Chodí se tu seřazeně a všechny vyřehtávače vede kaprál. Ve vsi má tento zvyk již několika letou tradici.

Děti se tu schází každoročně a v pravidelných intervalech chodí řehtat. Řehtat se začíná ve čtvrtek brzo ráno a končí se v sobotu ráno, kdy se vyřehtává.

I na Chloumku se tradice velikonočního řehtání a vyřehtávání každoročně dodržuje. Chodí tu řehtat děti různého věku a i jejich rodiče. Také tady se chodí řehtat od čtvrtka do soboty v pravidelných intervalech a řehtá se třikrát denně, v sobotu pak jednou a to už se vyřehtává.

Děti za odměnu dostávají vajíčka, sladkosti a někdy i peníze.

Na Vinařicích chodí řehtat nejen děti, ale i dobrovolní hasiči. Ti se každý rok scházejí a dodržují tak velikonoční tradici. U každého domu říkají básničku o Jidáši. Při akci sebou mají i ozdobené hasičské auto.

Iva Martinková